Материали за подготовка

Обратно към Goethe-Zertifikat C2: GDS

За да се подготвите за изпита Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, тук ще намерите материали за упражнение в дейностите Слушане, Четене, Писане и Говорене.

Материали за подготовка онлайн

Свободно достъпен C2-примерен комплект

Материали за изтегляне

C2-примерен комплект C2-примерен комплект модул Слушане директно слушане (37:49 мин.)

C2-примерен комплект модул Слушане изтегляне (MP4, 35 MB)

C2-примерен комплект модул Говорене директно гледане (17:30 мин.)
© Goethe-Institut

C2-материал за упражнение 01 C2-материал за упражнение 01 модул Слушане директно слушане (37:50 мин.)

C2-материал за упражнение 01 модул Слушане изтегляне (MP4, 35 MB)