Допълнителна информация

Обратно към Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Съвсем не толкова трудно: Формат на изпита

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 се състои от изпитните компоненти Четене, Слушане, Писане и Говорене (устен групов изпит).
Изпитът се провежда и оценява по един и същ начин навсякъде по света.
 

Четене

Вие четете текстове като например кратки бележки и обяви, указателни табели или афиши и решавате задачи, свързани със съдържанието им.

Време: 25 минути

Писане

Вие попълвате елементарни формуляри и пишете кратък личен текст за ситуация от ежедневието.

Време: 20 минути

Слушане

Вие слушате кратки ежедневни разговори, телефонни съобщения или съобщения на обществени места и решавате задачи, свързани със съдържанието им.

Време: 20 минути

Говорене

Вие се представяте пред групата. После поставяте и отговаряте на въпроси от ежедневието и отправяте някаква молба към някого от групата.

Време: 15 минути

Изисквания

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 е изпит по немски език за възрастни.

Изпитите на Гьоте-Институт са достъпни за всички, които проявяват интерес към тях и могат да бъдат полагани независимо това, дали е достигната минималната допустима възраст и дали кандидатите притежават немско гражданство.
  • За Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 се препоръчва възраст над 16 години
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 изисква езикови познания на първо ниво (A1) от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР).
  • За достигането на това ниво са необходими от 80 до 200 учебни часа по 45 минути, в зависимост от предварителните знания и уменията за учене.