Консултации за следване

Консултации за следване Снимка: Goethe-Institut/Bernhard Ludewig

Знаете ли, че преди сто години половината от всички следващи в чужбина са учили в немски висши училища? Оттогава Германия е притегателен център за всички, които търсят първокласно образование.

Има основателни причина да желаете да следвате в Германия:

  • Първият немски университет е основан през 1386 година в Хайделберг. Днес повече от 350 немски висши училища предлагат първокласно образование.
  • С около 100 милиона говорещи немски като майчин език това е най-говореният език в Европа. Силата на немската икономика и нарастващият и ангажимент в световен мащаб водят до постоянно нарастване на значението на немския език на световния пазар.
  • Съществуват редица възможности за намаляване на издръжката за следване на студентите.
  • Широкият спектър от извънучебни дейности към висшите училища се допълва от разнообразни възможности извън университета. Спорт, култура или многобройни други предложения за свободното време.

Международни програми за следване

Много висши училища в Германия предлагат специалности за следване, които завършват с международно призната диплома. Има възможност за всички нива на следване: Undergraduate, Graduate, Postgraduate (с диплом за Bachelor, Master, PhD). Всички курсове съответстват на високи академични стандарти, водят се на английски език и са съпроводени от курсове по немски език.

Немска служба за академичен обмен (DAAD)

В България лекторки и лектори на DAAD работят в Софийския университет, Техническия университет, в университетите в Пловдив, Шумен и Велико Търново. За индивидуална консултация в София:

Информационни материали за следване в Германия можете да намерите

  • в библиотеката на Гьоте-институт София (брошури, справочници)
  • в информационните центрове на фондация "Кирил и Методи" в Бургас, Варна, Габрово, Плевен, Русе, София, и Стара Загора
  • в Немските читални във Варна, Пловдив и Русе