Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

От университета в класната стая

Препоръки за университетската подготовка на учители по немски език в България Снимка: © Бернхард Лудевиг

Препоръки за университетската подготовка на учители по немски език в България в рамките на Конференцията за университетско образование на Гьоте-институт (05.-06.12.2018 г.)

На 05.-06.12.2018 г. по покана на Гьоте-институт България се проведе конференцията „Нови перспективи в университетската подготовка на учители по немски език в България“. Главни теми на пленарните реферати бяха:
  • Компетенции на учителите и техните ментори необходими за преподаването на чужд език в училище
  • Ориентирани към практиката иновативни модели за професионална подготовка на учителите по немски език по примера на програмата „Уча се да преподавам немски език“ (DLL) на Гьоте-институт и програмата „Dhoch3“ (Deutsch hoch drei. Немски на трета степен) на Германската служба за академичен обмен (DAAD)
  • Модели за интеграция на ориентирани към практиката фази в подготовката на учителите по немски език (хоспитационна програма, учителска практика)
  • Европейската профилираща скала за учители по чужд език (ЕПС)
В резултат на експертните обсъждания в рамките на конференцията Гьоте-институт и неговите партньори биха искали да отправят следните препоръки към лицата, отговорни за вземането на решения относно образователната политика на България:
 

Ще се радваме, ако Вие като учител по немски език във Вашето училище подкрепяте  ориентацията към практиката на младите студенти и се включите като базов учител и обучител на бъдещите учители по немски език. Ако имате интерес към квалификация като обучител и към допълнителни насоки и идеи, моля да се обърнете към Гьоте-институт: bildung-sofia@goethe.de