Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Кариерно развитие със STAYnet

STAYnet зелено лого с девиз © Гьоте институт

Информационна среща с компания Атос

Инициативата STAYnet  от две години подкрепя младите хора във всички етапи от прехода им от образование към работа. Повишавайки информираността относно възможностите за професионална реализация, Гьоте-Институт България подпомага стартирането на кариера с перспектива за дългосрочно развитие и израстване.

На 16 ноември 2022 г. от 18.00 ч. в Гьоте-Институт България ще се проведе информационна среща с компания Атос. Събитието е насочено към ученици от 11 и 12 клас.

Атос е IT компания, една от глобалните лидери в дигиталната трансформация и на първо място в Европа по облачни и високи технологии и киберсигурност. Възможностите за работа, които предлагат в България са в сферата на човешките ресурси, тъй като в момента центърът им за споделени услуги е най-големият HR Hub в страната.
 
На 16 ноември участниците могат да очакват една различна презентация, която не само ще представи дейността на компанията, но и личните преживявания и истории на техните екипи.

STAYnet

Организираната от Гьоте-институт инициатива STAYnet има за цел да подпомогне младите хора във всички етапи на прехода от училище към работа. Мисията на инициативата е да създаде и поддържа обширна мрежа от активни участници в гражданското общество, образованието и икономиката. Инициативата STAYnet обхваща училища от цялата страна и цели да увеличи информираността относно възможностите за професионална реализация в България.

Целта ни е да създадем платформа за диалог и да предоставим възможност на младежите за съзнателен избор и собствена инициатива в кариерното им развитие. Чрез повишаване на осведомеността относно възможностите за професионална реализация Гьоте-институт насърчава кариерното развитие в България.

Минали събития

15. - 16.04.2022 - Онлайн уъркшоп за учители
Насоки за учениците при търсене на работа и професионална ориентация онлайн.
Социални медии и кибер тормоз, реч на омразата и отражението върху младежите
Начини за превенция. Специфика на различните канали. 

30.04.2022 - Онлайн уъркшоп за ученици
Информация в интернет, търсене на достоверна информция, акцент към предложения за работа и стажове.

2021

В рамките на инициативата STAYnet Гьоте-институт България организира през ноември 2021 г. две информационни онлайн срещи за кариерно развитие на завършващите основното или средното си образование ученици.

15.11.2021 г.  – Представяне на дуалната образователна система и нейните предимства, както и възможностите за кариерно развитие след завършване на професионална гимназия в България.
 

В събитието взеха участие София Дамянова, мениджър проект „Дуално обучение“ в Търговския отдел на Австрийското посолство и представители на фирми, част от проекта "Дуално обучение".

22.11.2021 г. - Възможности за млади предприемачи в България.
 

В събитието взеха участие Пенка Цветкова, директор ''Бизнес разитие и международни отношения'' в Център „Ринкър“ към Фондация BCause, д-р Невена Добрева, председател на Фондация за предприемачество, култура и образование, и представители на „Training Academy”..