Кариерно развитие със STAYnet

STAYnet зелено лого с девиз © Гьоте институт

Онлайн уъркшоп за учители

Насоки за учениците при търсене на работа и професионална ориентация онлайн.
Социални медии и кибер тормоз, реч на омразата и отражението върху младежите
Начини за превенция. Специфика на различните канали. 


15.04.2022, 17.00 – 18.30 ч. и
16.04.2022, 10.00 – 12.00 ч.

Ако имате интерес, моля заявете участието си на тук.
Краен срок за записване: 12.04.2022 г. Работният език е български

Онлайн уъркшоп за ученици

Информация в интернет, търсене на достоверна информция, акцент към предложения за работа и стажове.

30.04.2022, 13.00 – 16.00 ч.

Ако имате интерес, моля заявете участието си тук.
Краен срок за записване: 29.04.2022 г. Работният език е български.

Организираната от Гьоте-институт инициатива STAYnet има за цел да подпомогне младите хора във всички етапи на прехода от училище към работа. Мисията на инициативата е да създаде и поддържа обширна мрежа от активни участници в гражданското общество, образованието и икономиката. Инициативата STAYnet обхваща училища от цялата страна и цели да увеличи информираността относно възможностите за професионална реализация в България.

Целта ни е да създадем платформа за диалог и да предоставим възможност на младежите за съзнателен избор и собствена инициатива в кариерното им развитие. Чрез повишаване на осведомеността относно възможностите за професионална реализация Гьоте-институт насърчава кариерното развитие в България.

Минали събития

В рамките на инициативата STAYnet Гьоте-институт България организира през ноември 2021 г. две информационни онлайн срещи за кариерно развитие на завършващите основното или средното си образование ученици.

15.11.2021 г.  – Представяне на дуалната образователна система и нейните предимства, както и възможностите за кариерно развитие след завършване на професионална гимназия в България.
 

В събитието взеха участие София Дамянова, мениджър проект „Дуално обучение“ в Търговския отдел на Австрийското посолство и представители на фирми, част от проекта "Дуално обучение".

22.11.2021 г. - Възможности за млади предприемачи в България.
 

В събитието взеха участие Пенка Цветкова, директор ''Бизнес разитие и международни отношения'' в Център „Ринкър“ към Фондация BCause, д-р Невена Добрева, председател на Фондация за предприемачество, култура и образование, и представители на „Training Academy”..