Семинар Media Incubator 2021

Media Incubator 2021 © Биляна Матеева

Сб, 02.10.2021 -
Чт, 07.10.2021

10:00 - 19:00 часа

Гьоте-институт България, Голяма зала

Междукултурен семинар за журналисти и кино от и за роми

В рамките на проекта Медиен инкубатор 2021 г. ще се състои тридневен семинар, чийто фокус ще бъде анализ на начините, по които малцинствените групи - най-вече ромите - биват и са били представяни в  аудиовизуалните медии.

Семинарът ще се състои от две части - обучителна и кино програма. В теоретичната част на участниците ще бъдат запознати с последните открития на Изследователския център за антициганизъм към Катедрата по история в Университета в Хайделберг, както и с редица локални теми, които адресират българската реалност и предизвикателствата около аудиовизуалното репрезентиране на малцинствата.

Втората част от семинара ще се фокусира върху образа на ромите в медийното пространство и киното. Ще бъдат обсъдени в група етиката и инструмените при визуалното представяне на малцинствата. 


ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

Семинарът е насочен към млади журналисти и студенти от други социални и хуманитарни науки с интерес в областта на аудиовизуалните медии и в частност социалния репортаж.

Обучителният фокус на семинара ще бъде преди всичко върху най-голямото етническо малцинство на Балканите, ромите, както и за жените от социално слабите слоеве на обществото, които биват системно маргинализирани, дискриминирани и лишавани от глас. Ментори по темата ще бъдат Радмила Младенова (Хайделберг), Мария Милкова, Юлиана Методиева, Наталия Цекова; Елица Петкова; Росалина Тодорова; Кремена Будинова; Мария Черешева и д-р Симона Велева. 

Лекциите от семинара ще се фокусират върху следните теми:
 
"Инсценирана чуждост. Антициганизмът в историята на киното"
Ментор: Радмила Младенова

"Медийният ландшафт в България и региона: Практики при отразяването на ромските групи"
Ментори: Мария Милкова (Deutsche Welle) и Юлиана Методиева (Marginalia.bg)

"Медийни и онлайн наративи, фалшиви новини и тенденции за дезинформация, засягащи ромите в България"
Ментор: Росалина Тодорова, експерт към Център за изследване на демокрацията

"Отговорностите на един автор при създаване на съдържание заромското общество"
Ментор : Елица Петкова

"Непознатите роми: Извън стереотипа"
Ментор: Наталия Цекова

"Белият и черният цвят, пренесени върху човешкото тяло"
Ментор: Радмила Младенова

"Не просто думи". Езикът на омразата между правото и журналистическата етика"
Ментор: Мария Черешева, АЕЖ-България

"Ромите в българското кино, предизвикателствата пред малцинствата, които търсят реализация в аудиовизуалните медии"
Ментор: Людмила Живкова

"Циганската" маска срещу представянето на синти и роми в игралните филми"
Лектор: Радмила Младенова

"Образите на ромския етнос в българското медийно пространство през последните 10 години. Дискусия около авторския филм „СемействоХристови“
Ментор: Кремена Будинова, БНТ.


Целта на обучението е да обърне внимание на непрекъснатостта на антициганските конструкции и да покаже на участниците как дори една обикновена промяна в перспективата, осветлението, настройките на камерата и т.н. всъщност изиграва централна роля в това как ние представяме героите в аудиовизуалния свят.

Семинарът ще бъде придружен и от филмова програма в Дом на киното. Всички жители и гости на София ще имат възможност да видят специално изготвена селекция от филми за и от роми "CINEROMA", която се фокусира върху ядрото отвъд етикетите и стигмите, които от години биват проектирани върху образа на ромските малцинства. Повече за филмовата селекция прочетете тук:КИНО ПРОГРАМА "CINEROMA" 2021

Втората част от програмата включва селекция на филми от и за роми "CINEROMA" – между 2 и 6 октомври, от 18:30 ч. в Дом на киното.

Ще бъдат представени филми на режисьорите Хюсеин Табак, Алина Сербан, Елица Петкова, Людмила Живкова, Петер Нестлер и Раду Жуде.


Кратка програма:


2 октомври

ЦИГАНСКА КРАЛИЦА (2019), реж. Хюсеин Табак
ПИСМО ЗА ПОМИЛВАНЕ (2020), реж. Алина Сербан

 
3 октомври,

ДОБРЕ ДОШЛИ У ДОМА (2011), среща с реж. Елица Петкова

 
4 октомври

ВЕСЕЛ Е ЦИГАНСКИЯТ ЖИВОТ (2017), среща с реж. Людмила Живкова

 
5 октомври

ДА БЪДЕШ ЦИГАНИН (1970), реж. Петер Нестлер

 
6 октомври

АФЕРИМ! (2015), реж. Раду Жуде


* Всички билети за прожекциите в Дом на киното имат цена от 5 лв. 

Назад