Мултимедиен проект NATURE MORTE

NATURE MORTE © Никола Стоянов

Чт, 22.06.2023 -
Нд, 30.07.2023

Галерия, Гьоте-институт България

Изложба на Никола Стоянов

Никола Стоянов

Куратор: Христо Калоянов

22.06. – 30.07.2023
Откриване: 22.06, 18:00 ч.NATURE MORTE е мултимедиен проект, който поставя геофилософския въпрос на терен - върху част от критичната инфраструктура на страната, където достъпът е силно ограничен. В опит да се намерят различни подходи за достигане до земния изкоп и неговото визуализиране са използвани отворени данни от сателитни и геоложки изследвания и измервания, чрез които е изградена дигиталната топографията на мините.

Получените от сателитни изображения визуализации могат да бъдат наречени оперативни, като продължение на въведеното от немския режисьор Харун Фароки „оперативно изображение“, обозначаващо „изображения, които не репрезентират обект, а са част от операция“. А най-кратко настоящата операция може да бъде описана, като философия на терен, проследяваща операцията на минно-геоложката дейност и неизбежно съпътстващата я администрация, предлагаща последващо изриване и изместване на антопоцентричния възглед.

Оперативният поглед, напуснал отдавна обектива на кино-окото, ни дава точни координати на събитието, локализира катастрофата, прави белезите върху видимата повърхност обозрими. Макар космическото време на геоформиране да протича в относителен покой, то има и кратки периоди на значителни промени изписани върху словете. Сондажът на скали, глина, минерали, камъни и пепел разтваря земните недра, откъдето са четими следи от отдавна потънали светове. Оттук започва оперативната дейност върху критичната инфраструктура на мини „Марица-Изток“.


----
Изложбата се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт България и съдействието на фондация „Зингер-Захариев“.
 

Назад