Marcins Vilks iesaka
Berlīne – Babilonija

Berlin - Babylon: Eine deutsche Faszination - Michael Weichenhan, Andrea Polaschegg © Verlag Klaus Wagenbach Fascinācija par antīkās Babilonijas saistību ar mūsdienu Berlīni pastāv daudz senāk nekā pēdējā laikā ļoti populārais Toma Tīkvēra detektīvseriāls “Babilonija, Berlīne” (2017) liktu noprast. Pierādījums tam ir Andreas Polašegas un Mihaela Veihenhāna antoloģija “Berlīne – Babilonija: Vācijas fascinācija”.
 
It īpaši no 19. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem līdz 20. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem “Babilonijas bums” aizrāva neskaitāmus ievērojamus Berlīnes arhitektus, literātus, kinodarbiniekus, māksliniekus, uzņēmējus un politiķus. “Berlīne – Babilonija” ilustrē šo attīstību ar Alfrēda Deblina, Karla Meja, Tomasa Manna un daudz citu autoru darbu fragmentiem. Teksti papildināti ar daudzām ilustrācijām un noderīgu vārdu skaidrojumu sarakstu. Ja arī šī antoloģija patiesībā ir domāta tikai šauram lasītāju lokam, tā silti ieteicama arī visiem tiem, kurus aizrauj Berlīnes vēsture un kultūra.
 

Andrea Polaschegg und Michael Weichenhan (Hrsg.)
Berlin – Babylon: Eine deutsche Faszination
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 2017
ISBN 978-3803127709
272 Lappuses