Mihals Hvoreckis iesaka
Vieta pie saules

Christian Torkler - Der Platz an der Sonne © Klett-Cotta „Būtu varējis būt arī citādi,“ tā rakstīja Roberts Mūzils romāna „Cilvēks bez īpašībām“ ceturtajā nodaļā. Kritiskās domāšanas iezīme. Ko tad, ja daudz kas, vai pat viss, būtu noticis citādi? Alternatīvi literārie stāsti atklāj aizraujošus scenārijus. Literatūras teorijā to sauc arī par „parahistorisko“ vai „uhroniju“ – paralēli utopijai. Šī tradīcija ir sena. Jau hronists Tits Līvijs prātoja, kas notiktu, ja Aleksandrs Lielais būtu dzīvojis ilgāk un pavērsies uz rietumiem pret romiešiem? Kādā diverģences punktā pasaules vēstures gaita ir novirzījusies no mums zināmās.

Vēlīnais literārais debitants, teologs un kultūrzinātnieks Kristiāns Torklers, dzimis 1971. gadā, ir apceļojis pasauli, un jo īpaši Āfriku. Viņa romānā pēc brutālā Trešā pasaules kara 1978. gadā Vācija ir sadalījusies mazās valstiņās. Āfrika ir bagātā pirmā pasaule, Eiropa trešā pasaule, kurā terors, bads un nabadzība ir ikdiena. Milzu krīzes reģions cieš no bruņoto konfliktu sekām. Torklers vēlas „rakstot radīt veselas pasaules – un atkal izpostīt, turklāt, netiekot par to sodītam.“ Viņa neaizmirstamais varonis, drošsirdīgais un izveicīgais zellis Džošua Brenners, dodas dienvidu virzienā no izpostītās Jaunās Prūsijas Republikas. Viņš beidzot vēlas dzīvot labākā, drošākā pasaulē. Autors atklāj izmaiņas sabiedrībā, parāda migrācijas tēmu citā gaismā un uzdod vairākus svarīgus ģeopolitiskus kā-būtu-ja-būtu jautājumus. Romāna „Vieta pie saules“ darbība norisinās izdomātā pagātnē, kas reizē rada arī iedomātu nākotni. Traks, pārsteidzošs, biedējoši aktuāls bēgļu gaitu romāns sagrozītā realitātē!
 

Christian Torkler
Der Platz an der Sonne
Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart, 2018
ISBN: 978-3-608-96290-1
592 Lappuses