Video
Bēgļiem ir sejas2016. gadā Latvijā bēgļa statuss, un līdz ar to patvērums un aizsardzība, tika piešķirts 23 patvēruma meklētājiem. Taču viņu ierašanās bija gana sarežģīta. Kur viņi var atrast darbu, kā viņiem integrēties sabiedrībā? Un kāpēc tas nereti neizdodas, un cilvēki atkal pamet Latviju? Bunana no Sīrijas un Robels no Eritrejas intervijās stāsta par savu jauno ikdienu Latvijā, kuras norisē un organizēšanā lielu palīdzību sniedz Mucinieku patvēruma centra direktors Pēteris Grūbe.

Video latviešu valodā ar subtitriem vācu valodā
(20 min.)

Partneri:
LTV © © LTV LTV © LTV
Friedrich-Ebert-Stiftung © © Friedrich-Ebert-Stiftung Friedrich-Ebert-Stiftung © Friedrich-Ebert-Stiftung
Konrad Adenauer Stiftung © © Konrad Adenauer Stiftung Konrad Adenauer Stiftung © Konrad Adenauer Stiftung