Latvijā - Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu reģionā
Mācāmies mācīt vācu valodu (DLL)®

DLL 1-16

Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Slovākija, Slovēnija, Čehija, Ungārija

No 2020. gada Gētes institūta tālākizglītības projektam “Deutsch Lehren Lernen”/”Mācāmies mācīt vācu valodu” ir mainījies koncepts, un kursi tiek piedāvāti Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu reģionam.
Tālākizglītības kursiem var pieteikties vācu valodas skolotāji no visām minētajām valstīm. Jaunais koncepts skolotājiem nodrošinās elastīgākas iespējas interesējošo tēmu izvēlē un intensīvāku domu apmaiņu ar kolēģiem no kaimiņvalstīm. 

Apbalvojums

DLL programma ir saņēmusi izglītības balvu „Studienpreis DistancE-Learning“ kategorijā „Studienangebot des Jahres 2020“. DLL programma ir saņēmusi izglītības balvu „Studienpreis DistancE-Learning“ kategorijā „Studienangebot des Jahres 2020“

Kas ir DLL?

DLL inovatīvā koncepcija izstrādāta, ņemot vērā ikdienas praksi un izaicinājumus, ar kuriem skolotājam nākas sastapties klasē. Tādi tradicionālie temati kā prasmju, gramatikas un vārdu krājuma apguve, fonētika, literatūra, mācību sociālās formas utt. integrēti uz kompetencēm un praksi vērstā tālākizglītības koncepcijā.

Kāpēc izvēlēties DLLDLL-Trailer Standbild © Goethe-Institut; DLL
© Goethe-Institut; DLL

Saturs

 • 12 tālākizglītības moduļi (vācu valoda kā svešvaloda: DLL 1 – 10; vācu valoda kā otrā valoda: DLL 15 + 16
 • Materiāls pašmācībai kā grāmata un tiešsaistē
 • Autentiski vācu valodas kā svešvalodas/otrās valodas nodarbību videoieraksti
 • Interaktīva uzdevumu apstrāde Gētes institūta mācību platformā
 • Glosārijs, atbilžu varianti un literatūras norādes
 • Ielūkojieties moduļa DLL1 izmēģinājuma nodaļā un iepazīšanās kursā 

Te Jūs atradīsiet detalizētāku informāciju par atsevišķo moduļu saturu: 


Valodu apgūstošie paši un viss, ar ko viņi atnāk uz nodarbību, ietekmē mācīšanās un mācīšanas procesu. Jo labāk mēs pazīstam savus apmācāmos, jo labāk mēs spējam pielāgot nodarbības norisi viņu interesēm un atbalstīt viņus mācību procesā. 

Autores:
Prof. Dr. Britta Hufeisen *
Dr. Johanna Klippel *
Dr. Lina Pilypaityte *
Sandra Ballweg *, M.A.
Sandra Drumm *, M.A.

* Fachgebiet Mehrsprachigkeitsforschung, Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft der Technischen Universität Darmstadt

Šis modulis ir veltīts valodai, kuru mācām. Kādas ir vācu valodai kā svešvalodai raksturīgās leksikas, gramatikas, fonētikas un pragmatikas iezīmes? Kas man ir jāzina, lai valodu apgūstošajiem paskaidrotu, kā funkcionē komunikācija vācu valodā? Kā vācu valoda tiek atspoguļota mācību materiālos un kā mums vislabāk mācīt vārdu krājumu, gramatiku un fonētiku? 

Autori:
Prof. Dr. Hans Barkowski *
Dr. Patrick Grommes (Institut für Germanistik I, Universität Hamburg)
Dr. Franziska Wallner *
Dr. Britta Winzer-Kiontke *
Beate Lex *
Sara Vicente (Fachgebiet Mehrsprachigkeitsforschung und DaF/DaZ, Technische Universität Darmstadt)

* Institut für Auslandsgermanistik. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Universität Jena

Uzdevumi, vingrinājumi un interakcija ir ceļš, kā nodarbībā attīstīt valodas kompetences. Šajā modulī tiek parādīts, kā mūsdienīgā valodas nodarbībā tiek attīstītas runāšanas un rakstīšanas prasmes. 

Autori:
Prof. Dr. Hermann Funk *
Dr. Christina Kuhn *
Dr. Dirk Skiba *
Dorothea Spaniel-Weise *
Dr. Rainer Wicke (Zentralstelle für Auslandsschulwesen (ZfA), Bundesverwaltungsamt Köln)

*Institut für Auslandsgermanistik. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Universität Jena

Mācību materiāliem un medijiem nodarbībā ir centrāla nozīme. Šajā modulī tiek parādīts, kā izskatās, tiek izmantoti un patstāvīgi didaktizēti moderni mācību materiāli klausīšanās un lasīšanas prasmju attīstīšanai. 

Autori:
Prof. Dr. Dietmar Rösler (Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Universität Gießen)
Prof. Dr. Nicola Würffel (Mediendidaktik, Pädagogische Hochschule Heidelberg)
 

Ko mēs ņemam par pamatu, veidojot mācību plānu, kādās koncepcijās par mācīšanās mērķiem/kompetencēm mēs balstāmies? Kā mēs plānojam nodarbību, kāda nodarbības posmu secība tiek uzskatīta par lietderīgu? Veidu, kā mēs plānojam nodarbību, ietekmē vadlīnijas un didaktiski metodiskie principi. Šajā modulī jūs izstrādāsiet aktuālos orientēšanās punktus savam skolotāja  ikdienas darbam un iepazīsieties ar jauninājumiem mācību plānošanas sfērā.

Autori:
Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn (Sprachlehrforschung, Ruhr-Universität Bochum)
Prof. Dr. Karin Kleppin (Sprachlehrforschung, Ruhr-Universität Bochum)
Dr. Imke Mohr (Goethe-Institut München, Bildungskooperation Deutsch)
Karin Ende (Goethe-Institut München, Bildungskooperation Deutsch)

Kāda ir eksaminēšanas, pārbaudīšanas un izvērtēšanas funkcija un kādiem principiem un standartiem tiem ir jāatbilst? Kā izstrādāt pārbaudes uzdevumus savai nodarbībai? Kā izvērtējuma rezultāti tiek iekļauti mācību procesā? Šie jautājumi ir jaunā moduļa centrālās tēmas.
 
Autori:
Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn (Sprachlehrforschung, Ruhr-Universität Bochum)
Prof. Dr. Karin Kleppin (Sprachlehrforschung, Ruhr-Universität Bochum)

Moduļa centrālās tēmas ir, piemēram, valodas apguves procesi bērniem, attīstības psiholoģijas aspekti agrīnajā mācīšanās procesā, kompetenču apguve, metodiski didaktiskie aspekti bērnu apmācībā.
 
Autores:
Angelika Lundquist-Mog
Beate Widlok

Modulis “Vācu valoda jauniešiem” paredzēts vācu valodas kā svešvalodas skolotājiem, kas strādā ar 12 līdz 19 gadus veciem jauniešiem.
 
Modulis pēta jaunākās zinātniskās atziņas un izskaidro jauniešu kognitīvās, fiziskās, sociālās un valodas attīstības procesus un to nozīmi valodas apguvē. Jauniešu aptauju rezultāti rāda, kāda loma ir mācīšanās motivācijai un kādi ir jauniešu priekšstati par labu vācu valodas skolotāju.
 
Autores:
Dorothé Salomo
Dr. Imke Mohr (Goethe-Institut)

Modulī tiek aplūkots jautājums, kā sekmēt valodas kompetences visu priekšmetu nodarbībās. Modulis “Valodas apguve visos priekšmetos” paredzēts gan skolotājiem, kuru klasēs mācās nozīmīgs skaits bērnu no ieceļojušām ģimenēm, gan parādīs veidu, kā vispārīgi veicināt vācu valodas apguvi visos priekšmetos. Šajā modulī tiek aplūkotas arī tādu daļēji saistītu sfēru tēmas kā starpkultūru mācīšanās un daudzvalodība. Izmantojot nodarbību videoierakstus un intervijas, tiek diskutēts par skolu pieredzi šajos jautājumos. 

Autori:
Melanie Beese, Dr. Claudia Benholz, Christoph Chlosta, Erkan Gürsoy, Dr. Beatrix Hinrichs, Dr. Constanze Niederhaus, Sven Oleschko, (Universität Duisburg-Essen, Deutsch als Zweit- und Fremdsprache (DaF/DaZ))

DLL kā studiju programmas daļa

DLL-Hochschulkooperation

Arī Jūsu valstī:
 • Gētes institūts un augstskolas DLL kooperācijas ietvaros piedāvā programmas apguvi vācu valodas kā svešvalodas studiju programmā
 • Visā pasaulē jau sadarbība ar vairāk nekā 40 augstskolām 
 • Divpusēji vai trīspusēji nolīgumi (ārvalstu augstskola / Gētes institūts vai ārvalstu augstskola / Gētes institūts / Jēnas Frīdriha Šillera universitāte)
Sazinieties ar mums vai Gētes institūtu savā valstī. Ar prieku konsultēsim!

 

Norise un priekšnosacījumi


1. Jūs izvēlaties vienu no desmit moduļiem:
 • DLL 1: Skolotāja kompetence un nodarbību plānošana
 • DLL 2: Kā mācīties vācu valodu?
 • DLL 3: Vācu valoda kā sveša valoda
 • DLL 4: Uzdevumi, vingrinājumi un interakcija
 • DLL 5: Mācību materiāli un mediji
 • DLL 6: Mācību plāna priekšnosacījumi un nodarbību plānošana
 • DLL 7: Eksaminēšana, pārbaudīšana un izvērtēšana
 • DLL 8: Vācu valoda bērniem
 • DLL 10: Vācu valoda jauniešiem
 • DLL 16: Valodas apguve visos priekšmetos
2. Jūs piesakāties, aizpildot tiešsaistes formulāru, un mēs Jums savlaicīgi paziņojam atlases rezultātus. 

3. Neilgi pirms kursa sākuma mēs tiešsaistes mācību platformā nodrošināsim Jums piekļuvi studiju materiāliem. Moduļa saturu Jūs apgūsiet tiešsaistē, kombinējot patstāvīgu mācīšanos un darbu grupā. Jūs varat elastīgi plānot savu patstāvīgo darbu un vienlaikus apmainīties pieredzē ar reģionālo grupu un gūt un sniegt savstarpēju atbalstu. Jūs konsultēs kvalificēts pasniedzējs.

Aktivitātes:
 • Nedēļas darba apjoms ir apmēram 10 stundas.
 • Uzdevumi tiešsaistes mācību platformā ir izpildāmi individuāli.
 • Ir darbi grupā, kur veicamie uzdevumi ir jāizpilda kopā ar citiem dalībniekiem. Uzdevuma izpilde kā grupas darbs ir obligāts.
 • Izpildītie uzdevumi ir jāiesniedz katrreiz līdz svētdienai.
 • Uzdevumi nākamajai nedēļai tiešsaistē tiek aktivizēti jau piektdienā.

4. Katru moduli Jūs noslēdzat ar praktiskās izpētes projektu (PEP). Kopā ar diviem citiem dalībniekiem jūs trijatā noformulējat jautājumu, ko vēlaties izpētīt savās priekšmeta stundās. Savās stundās Jūs īstenojat projektu, trijatā to izvērtējat un tiešsaistes nodarbībā trijatā prezentējat to pārējiem kursu dalībniekiem. Pēc tam iesniedzat projekta dokumentāciju.

5. Ja situācija atļaus, tad katra kursa ietvaros notiks vienas dienas klātienes pasākums Jūsu valstī. Kursa laikā notiks arī tikšanās reizes tiešsaistē. Informāciju par pasākumu Jūs saņemsiet kursa sākumā.

6. Viena moduļa ilgums ir 12 nedēļas.

7. Darba apjoms nedēļā ir 10 stundas.

8. Lai saņemtu sertifikātu, Jums ir jāizpilda sekojošais:
 • jāapstrādā 80% no tiešsaistes uzdevumiem;
 • grupā jāsaplāno, savās stundās jāīsteno, kopā jāizvērtē un pārējiem kursa dalībniekiem (Adobe Connect virtuālajā telpā) jāprezentē praktiskās izpētes projekts (PEP);
 • jāveic PEP dokumentācija.

 • Pabeigtas humanitāro vai sociālo zinātņu studijas 
 • B2 vācu valodas prasmes līmenis 
 • Dzīvesvieta vienā no sekojošām valstīm: Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Slovākija, Slovēnija, Čehija, Ungārija 
 • Ideālā variantā pastāv iespēja, ka noteiktus uzdevumus Jūs varat realizēt savās stundās. Ja tas tā nav, sniegsim ieteikumus, kā apstrādāt attiecīgos uzdevumus.

Skolotājiem no Latvijas dalība ir bez maksas.

Pavasaris 2021
22.02.-16.05.2021.
1., 2., 3., 7., 10. modulis
Pieteikšanās: līdz 2021. gada 24. janvārim

Rudens 2021
13.09.-05.12.2021.
4., 5., 6., 8. modulis
Pieteikšanās: līdz 2021. gada 12. augustam

Katrs modulis ilgst 12 nedēļas, darba apjoms vienas nedēļas ietvaros ir 10 stundas.
Katrā sezonā, ja būs iespējams, tiks organizēts arī viens klātienes seminārs. Par klātienes semināru, kursam sākoties, tiks paziņots atsevišķi.
 

Pieteikšanās

Kontakti