Goethe-Zertifikat C2: GDS

Pełna entuzjazmu bizneswoman Zdjęcie: Getty Images/Mario Castello

Chcesz ...

  • studiować lub prowadzić badania naukowe w Niemczech.
  • nauczać w niemieckiej szkole.
  • potwierdzić w celach zawodowych prawie natywną znajomość języka niemieckiego.
  • potwierdzić ukończenie poziomu C2.
  • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych, który potwierdza biegłą znajomość języka i stanowi dokument świadczący o szóstym i najwyższym poziomie – C2 – w skali kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Pozytywny wynik egzaminu świadczy o tym, że dana osoba ...

  • może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
  • potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
  • potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom umożliwia studentom zagranicznym podjęcie studiów na uczelniach i uniwersytetach niemieckich oraz jest uznawany w wielu miejscach za dokument poświadczający znajomość języka przez osoby chcące nauczać języka niemieckiego.
Kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec uznają egzamin Goethe-Zertifikat C2 jako świadectwo umiejętności językowych w ramach przyznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. Szczegółowych informacji udzielają odpowiednie urzędy w danym kraju związkowym, jak Ministerstwo Szkolnictwa, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Edukacji, Urząd ds. Kształcenia Nauczycieli, Rząd Rejencji, właściwy wydział w Senacie Miasta.
 
Z dniem 01.01.2012 r. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom zastąpił trzy dotychczasowe egzaminy na poziomie Goethe-Zertifikat: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) oraz Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)..
 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) Podatnik zwolniony z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt. 28 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. Podatku od towarw i usług

**) Wyświetlona niższa cena obowiązuje w przypadku, kiedy odbyłeś(-łaś) już kurs języka niemieckiego w Goethe-Institut nie dawniej niż sześć miesięcy temu. Okres sześciu miesięcy odnosi się do przedziału czasowego pomiędzy zakończeniem kursu językowego a datą egzaminu z języka niemieckiego. W tym przypadku cena zmienia się automatycznie w trakcie procesu rezerwacji. Jeśli tak się nie stanie, skontaktuj się ze swoim biurem kursów.

Faktura za egzamin

Jeśli za egzamin płaci osoba trzecia, np. firma, prosimy o zapisanie się na egzamin bezpośrednio w Biurze Kursów i podanie danych płatnika w tym samym dniu.
Ze względów proceduralnych Goethe-Institut może wystawić fakturę wyłącznie na płatnika usługi. Płatności musi dokonać płatnik (firma). Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana drogą elektroniczną.

Przygotowanie

Materiały treningowe

Tu znajdziesz przykładowe zestawy egzaminacyjne i treningowe do wykonywania online, również w wersji dla osób niepełnosprawnych i interaktywnej.

Dalsze informacje

Informacje dot. wymogów, treści oraz innych kwestii związanych z egzaminem Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom: