Amalija Maček priporoča
Schäfchen im Trockenen

Schäfchen im Trockenen © Verbrecher Verlag, Berlin, 2018 Berlin kot simbol egalitarne in kolegialne mentalitete se zaradi vse višjih najemnin in cen stanovanj počasi spreminja v simbol razvrednotenja individualističnih, ne-kapitalističnih in predvsem umetniško naravnanih življenjskih osnutkov. Če živiš brez osnutka in natančnega načrtovanja družine, deluješ še bolj sumljivo in neracionalno. Anke Stelling je zadela občutje več generacij, prekršila tabu tiho trpeče požrtvovalne matere, v svojem delu tematizira tanko ločnico med „pisanjem o sebi“ in „pisanjem o intimni sferi drugih“. Življenje drugih je bistveni sestavni del mojega življenja, bi lahko rekli. Materino življenje je odločilni del življenja vsakega otroka, a se ga pogosto zanemari ali zamolči. Ob tem se zastavlja vprašanje, koliko morajo otroci vedeti o trpljenju in sanjah svoje matere? Po drugi strani so prav matere tiste, ki s svojim molkom nekritično prenašajo patriarhalne vzorce. Anke Stelling se bori proti temu s preciznim prikazom dejanskih razmer – ki so ga nekateri želeli označiti za preprosto „jadikovanje“ – vendar gre za vse kaj drugega, saj je roman napisan s tolikšno inteligenco, (samo)ironijo in jezikovno bravuro, o čemer pričajo tudi številne nagrade. 
Verbrecher Verlag

Anke Stelling
Schäfchen im Trockenen
Verbrecher Verlag, Berlin, 2018
ISBN 978-3-9573-2338-5
266 Seiten

E-Book in der Onleihe des Goethe-Instituts ausleihen

Rezensionen in deutschen Medien:
Die Zeit
Perlentaucher
Der Spiegel
Lesenswert – SWR Fernsehen