Petra Knápková priporoča
Babel

Babel - Kenah Cusanit © Carl Hanser Verlag Leta 1913 arheolog Robert Koldewey sedi v svoji delovni sobi z razgledom na izkopanine Babilona. Čas pritiska nanj, saj je Nemčija tik pred prvo svetovno vojno in z drugimi velesilami Evrope, ki jih na Orientu prav tako zanimajo antične izkopanine, ne tekmuje samo za politično in gospodarsko, temveč tudi kulturno prevlado. Toda zaradi vnetja slepiča, ki si ga je Koldeway na osnovi medicinskih priročnikov sam diagnosticiral, se ne more premikati. V prvem, dokaj statičnem delu knjige arhitekt v mislih ponovno zgradi mesto Babilon in premišljuje o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, o religiji in znanosti. V drugem delu pa Koldeway po letih odsotnosti obišče Berlin, da bi v avdienci pri cesarju, ki kot velik navdušenec Orienta želi izvedeti, kako potekajo draga arheološka izkopavanja, poročal o stanju. Misli glavnega protagonista se tukaj usmerijo v primerjavo med nekoč izjemno živim, pred tisočletji propadlim bibličnim mestom in hektičnim, z izjemno hitrostjo rastočim Berlinom.

Kenah Cusanit v svojem romanesknem prvencu polaga mozaik iz različnih besednih zvrsti, ki je tako jezikovno kot vsebinsko umetniška refleksija o kulturi. Večinsko esejska oblika od bralca zahteva sicer zvišano stopnjo koncentracije, toda obenem nagrajuje z množico zanimivih sugestij. 
Carl Hanser Verlag

Kenah Cusanit
Babel
Carl Hanser Verlag, München, 2019
ISBN 978-3-446-26165-5
272 Seiten

E-Book in der Onleihe des Goethe-Instituts ausleihen

Rezensionen in deutschen Medien:
Perlentaucher
Deutschlandfunk
Die Tageszeitung