Marx po Marxu: Kunst-Marx © GI & Dt. Historisches Museum

Marx po Marxu: Kunst-Marx

V letu 2018 se obhaja 200 let rojstva Karla Marxa, 170-letnico izida Manifesta in, kar se ne poudarja dovolj, 130 let, od kar je Friedrich Engels izdal slavne Marxove Teze o Feuerbachu.
 
Marxu so se posvetile nove biografije, ponatiskujejo se dela, pišejo se novi uvodi in interpretacije, organiziranih je bilo več nevladnih in institucionalnih projektov, denimo:


Že pred iztekom leta 2018 je treba konstatirati, da se je pokazalo, kako pomemben je in še naprej bo Marx. Toda po drugi strani je bilo moč opaziti, da je v omenjenih projektih in – tako v mainstream kot specialističnem – medijskem poročanju prevladovala političnoekonomska debata in aktualizacija Marxovih gospodarskih analiz, kar seveda po krizi iz leta 2008, po naraščajoči neenakosti (prim. Kapital v 21. stoletju, T. Piketty), vse glasnejših pozivih po univerzalnem temeljnem dohodku (H. Rosa, H. Welzer, R. D. Precht) in v oziru na okoljsko problematiko ne preseneča. 
 
Projekt Marx po Marxu: Kunst-Marx relevantnost Marxa vzame kot privzeto in se mu posveti nekoliko drugače. Pri projektu sicer gre za spoj umetnosti in Marxa, toda ne – kot bi morda bilo pričakovati –, kako je Marx vplival na umetnost, temveč bo sam Marx motiv umetniškega ustvarjanja. Projekt poskuša odgovoriti na vprašanje: Ali sta lahko Marxova persona in njegova misel predmet umetniškega ustvarjanja? Marx in umetnost – artistically revisited. Oziroma, kako si je mogoče (ponovno) prisvojiti Marxa na umetniški način, ki presega utečene reprezentacije (obeleževanje, slavljenje).

Skovanka »Kunst-Marx« se igra z nemško besedo »Kunstmarkt«, torej s trgom umetniškim del – in misleca kapitalizma in (prostega) trga postavi, tako rekoč, prav nanj. Poleg tega ima nadnaslov (vsaj) trojni pomen: da mislimo Marxa na osnovi Marxa, a obenem Marxa (časovno) po Marxu in hkrati Marxa po letu 2018, ko se ga je obeleževalo v glavnem zaradi obletnice; in ko se je/bo slavilni prah polegel.

Kot izhodišče za ukvarjanje z Marxom kot umetniškim motivom je Goethe-Institut s pomočjo zunanjih strokovnih sodelavcev (sociologija, filozofija) pripravil nabor citatov Citati Marxa, ki mu bodo do aprila 2019 sledila predavanja na temo "Marx". Hkrati z njimi bo potekal seminar pod mentorskim vodstvom:
 
  • izr. prof. dr. Petra Černe Oven
  • doc. dr. Barbara Predan
  • prof. Alen Ožbolt
Projekt se bo zaključil z razstavo študentskih del oz. projektov, ki bo trajala od junija do avgusta 2019. 

Časovnica

26. 11. 2018–18. 2. 2019
Razpis na temo "Marx"            
 
28. 11., 19.00
Film: Mladi Karl Marx, kritiški intervenciji in predstavitev projekta  (Prireditveni prostor, Goethe-Institut Ljubljana, Mirje 12)                         
 
Januar–junij 2019
Predavanja in seminar na temo "Marx" (ALUO, Goethe-Institut Ljubljana)

Prvo predavanje: Marksizem in umetnost, dr. Marko Kržan
22. 1. 2019 ob 18.00, Prireditveni prostor, Goethe-Institut Ljubljana     

Drugo predavanje: Kako gledamo umetnino?, dr. Rastko Močnik
6. 3. ob 18.00 Uhr, ALUO - predavalnica 7

Tretje predavanje: Marx kot gledalec Eisensteina in Brechta, dr. Miklavž Komelj, 6. 6. ob 19.00, Prireditveni prostor, Goethe-Institut Ljubljana 

14. 6. – 31. 8. 2019
Otvoritev razstave 
Razstava študentskih del, projektov     

Partner:
ALUO © ALUO