Schaufenster Enkelgeneration

Martin Kerner, Pécs

Martin je bil rojen v Pécsu in tukaj trenutno tudi študira. Odkar pomni, doma v družini govori v švabskem narečju, poleg tega pa tudi odlično govori v visoki nemščini in madžarsko. Zaradi njegovih družinskih vezi mu je švabsko narečje najbližje. Narečje ima tudi za svoj materni jezik. Po njegovem mnenju brez jezika ni prave identitete in Martin zelo obžaluje, da lahko svoj materni jezik govori v vedno manjšem krogu.

Mónika Takács, Palotabozsok

Mónika je bila rojena leta 1991 in živi v Palotabozsoku. Njeni stari starši po materini strani so Švabi. Čeprav se je nemščino učila šele v šoli, se ji zdi negovanje švabskih tradicij zelo pomembno. Ponosna je na svoje poreklo, ki pri njeni identiteti igra pomembno vlogo. Mónika je aktivna članica Skupnosti mladih madžarskih Nemcev (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher).

Zsanett Melcher, Nemesnádudvar

Zsanett je bila rojena leta 1988. Živi v Nemesnádudvaru in študira na germanistični fakulteti univerze Eötvös Loránd. Nekoč je želela delati kot učiteljica. Pred kratkim je zaključila svojo učiteljsko prakso v madžarsko-nemškem izobraževalnem centru v Baji. Ko je bila majhna, so njeni stari starši z njo govorili v donavsko-švabskem narečju, njeni starši pa v madžarščini. Ko je bila starejša, je madžarščina postajala zanjo čedalje bolj pomembna. Madžarščino ima za svoj materni jezik, vendar pa čuti pripadnost madžarsko-nemški identiteti. Ponosna je na svoje poreklo in svoje znanje nemščine. Zanjo identiteta pomeni predvsem tradicijo, toda jezik pri tem igra pomembno vlogo.