Stopnje A1–C2
jezikovnih tečajev in izpitov

  Osnovna raba jezika
  A1
Razumevanje in uporaba pogosto rabljenih, vsakodnevnih besed in enostavnih stavkov, ki jih uporabljamo za trenutne potrebe. Predstavitev samega sebe in drugih, postavljanje vprašanj o drugih - npr. kje nekdo stanuje, katere ljudi pozna ali katere stvari ima - in odgovori na ta vprašanja. Enostavno sporazumevanje, če sogovorniki počasi in razločno govorijo in so pripravljeni pomagati.
  A2
Razumevanje stavkov in pogosto rabljenih izrazov, ki so povezani z neposrednim življenjskim okoljem (npr. najosnovnejši osebni in družinski podatki, nakupovanje, zaposlitev, okolica). Sporazumevanje v preprostih situacijah, kadar gre za neposredno izmenjavo informacij o splošnih vsakodnevnih stvareh. Uporaba preprostih besednih zvez, s katerimi lahko na preprost način opišemo svojo družino in izobrazbo, neposredno življenjsko okolico in stvari v povezavi s trenutnimi potrebami.
  Samostojna raba jezika
  B1
Razumevanje glavnih točk , če so govorjene razločno v standardnem jeziku, kadar gre za znane reči, s katerimi se srečujemo na delu, v šoli, prostem času itd. Obvladovanje situacij, ki se pojavljajo na potovanju po deželi, kjer se ta jezik govori. Preprosto in povezano izražanje o znanih temah in osebnih interesih. Pisanje osebnih izkušenj in vtisov, opisovanje sanj, upanj in ciljev, podajanje kratkih utemeljitev in pojasnil k načrtom.
  B2
Razumevanje vsebin pogovorov in predavanj o kompleksnejših konkretnih ali abstraktnih temah; razumevanje strokovne diskusije iz znanega področja. Sposobnost tekočega in spontanega sporazumevanja z rojenimi govorci. Jasno in natančno izražanje o številnih temah, jasno podajanje pogleda na določen problem in podajanje prednosti in pomanjkljivosti različnih možnosti.
  Kompetentna raba jezika
  C1
Razumevanje različnih, daljših tekstov zahtevnejše vsebine in dojemanje pomena. Spontano in tekoče izražanje, brez preveč očitnega iskanja ustreznih izrazov. Učinkovita in fleksibilna uporaba jezika v družabne kot tudi poklicne in učne namene. Natančno, oblikovano in obširno izražanje misli in pogledov o zahtevnih vsebinah ter spretno podajanje teksta z različnimi sredstvi povezovanja.
  C2
Razumevanje vsega slišanega ali prebranega brez posebnega napora. Obnova informacij iz različnih pisnih in ustnih virov in podajanje lastnih utemeljitev in pojasnil v povezani obliki. Spontano, zelo tekoče in jasno izražanje ter tudi ob zahtevnih vsebinah podajanje pomensko logične oblike, ki poslušalca opozarja na pomembna mesta.