Več informacij

Nazaj na Goethe-Zertifikat C2: GDS

Vaš nastop! Moduli

Izpit Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom je sestavljen iz modulov bralno razumevanje, slušno razumevanje, pisanje in ustno izražanje (posamično ustno prevejanje). Izpit se po vsem svetu izvaja in ocenjuje enotno.

Z literaturo povezane naloge v modulu pisanje Goethe-Institut sestavlja skupaj z Univerzo v Münchnu (Ludwig-Maximilians-Universität München).

Štiri module je mogoče opravljati posamično ali skupaj. Posamezna spričevala o štirih modulih ustrezajo skupnemu spričevalu.
Moduli bralno razumevanje, slušno razumevanjeustno izražanje in pisanje se ocenijo na izpitnem centru. 
 

 

Bralno razumevanje

Berete poljudnoznanstvena besedila, komentarje, reportaže in oglase ter pri vseh rešujete različne naloge. Besedila razumete brez napora, tudi če so abstraktna ali vsebinsko in jezikovno kompleksna, ter znate obenem razbrati implicitne pomene.

Trajanje: 80 minut

Pisni del

Po delih preoblikujete kratko poročilo in na podlagi splošne ali z literaturo povezane teme napišete besedilo, ki je kot pismo bralca ali recenzija knjige dobro strukturirano in stilistično ustrezno. Na izbiro sta dve splošni temi in po ena tema pri obeh knjigah s seznama literature. Od štirih možnih tem obdelate eno.

Trajanje: 80 minut

Slušno razumevanje

Poslušate poročila in reportaže iz medijev, neformalne pogovore ter intervjuje s strokovnjaki v naravni hitrosti govorjenja ter pri vseh rešujete različne naloge.

Trajanje: pribl. 35 minut

Ustni del

Govorite o kompleksnejši temi, npr. globalizaciji, pri čemer ob vprašanjih podrobno pojasnjujete svojo argumentacijo. V pogovoru za in proti razpravljate o nadaljnji temi, pri čemer zastopate svoje mnenje, se odzivate na nasprotne argumente ter poskušate sogovornika prepričati o svojem stališču.

Trajanje: pribl. 15 minut

Pogoji

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom je izpit iz nemščine za odrasle.
 
Izpiti Goethe-Instituta so namenjeni vsem zainteresiranim in niso pogojeni z določeno starostjo ali nemškim državljanstvom.
  • Za Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom se priporoča starost od 18 let dalje.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches predpostavlja jezikovna znanja na šesti in najvišji stopnji (C2) kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
  • Za dosego te kompetenčne stopnje potrebujete – glede na predznanja in učne pogoje – vsaj 1000 učnih ur po 45 minut.