Več informacij

Nazaj na Goethe-Zertifikat C2: GDS

Vaš nastop! Moduli

Izpit Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom je sestavljen iz modulov bralno razumevanje, slušno razumevanje, pisanje in ustno izražanje (posamično ustno prevejanje). Izpit se po vsem svetu izvaja in ocenjuje enotno.

Z literaturo povezane naloge v modulu pisanje Goethe-Institut sestavlja skupaj z Univerzo v Münchnu (Ludwig-Maximilians-Universität München).

Štiri module je mogoče opravljati posamično ali skupaj. Posamezna spričevala o štirih modulih ustrezajo skupnemu spričevalu.
Moduli bralno razumevanje, slušno razumevanjeustno izražanje in pisanje se ocenijo na izpitnem centru. 
 

Če pri opravljanju izpita v letu 2022 v modulu pisanje pri drugem delu ne želite obdelati ene izmed obeh splošnih tem, temveč eno od obeh literarnih tem, morate prej predelati (najmanj) eno od del, ki jih je za leto 2022 določila Univerza v Münchnu. Med izpitom izberete eno izmed štirih ponujenih tem.

Literatura 2022 za Goethe-Zertifikat C2: GDS

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
Če pri opravljanju izpita v letu 2023 v modulu pisanje pri drugem delu ne želite obdelati ene izmed obeh splošnih tem, temveč eno od obeh literarnih tem, morate prej predelati (najmanj) eno od del, ki jih je za leto 2023 določila Univerza v Münchnu. Med izpitom izberete eno izmed štirih ponujenih tem.

Literatura 2023 za Goethe-Zertifikat C2: GDS

Thomas Hettche
Herzfaden
Roman der Augsburger Puppenkiste
ISBN 978-3-442-77157-8
€ 12,00 (D)
KiWi Verlag
​​​​​​​ab 08. März 2022: btb Verlag
ISBN 978-3-462-05256-5
€ 24,00 (D) | eBook € 14,99 (D)
 
Dana von Suffrin
Otto
Roman
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-00143-3
€ 11,00 (D) | eBook € 9,99 (D)
 

Bralno razumevanje

Berete poljudnoznanstvena besedila, komentarje, reportaže in oglase ter pri vseh rešujete različne naloge. Besedila razumete brez napora, tudi če so abstraktna ali vsebinsko in jezikovno kompleksna, ter znate obenem razbrati implicitne pomene.

Trajanje: 80 minut

Pisni del

Po delih preoblikujete kratko poročilo in na podlagi splošne ali z literaturo povezane teme napišete besedilo, ki je kot pismo bralca ali recenzija knjige dobro strukturirano in stilistično ustrezno. Na izbiro sta dve splošni temi in po ena tema pri obeh knjigah s seznama literature. Od štirih možnih tem obdelate eno.

Trajanje: 80 minut

Slušno razumevanje

Poslušate poročila in reportaže iz medijev, neformalne pogovore ter intervjuje s strokovnjaki v naravni hitrosti govorjenja ter pri vseh rešujete različne naloge.

Trajanje: pribl. 35 minut

Ustni del

Govorite o kompleksnejši temi, npr. globalizaciji, pri čemer ob vprašanjih podrobno pojasnjujete svojo argumentacijo. V pogovoru za in proti razpravljate o nadaljnji temi, pri čemer zastopate svoje mnenje, se odzivate na nasprotne argumente ter poskušate sogovornika prepričati o svojem stališču.

Trajanje: pribl. 15 minut

Pogoji

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom je izpit iz nemščine za odrasle.
 
Izpiti Goethe-Instituta so namenjeni vsem zainteresiranim in niso pogojeni z določeno starostjo ali nemškim državljanstvom.
  • Za Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom se priporoča starost od 18 let dalje.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches predpostavlja jezikovna znanja na šesti in najvišji stopnji (C2) kompetenčne lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
  • Za dosego te kompetenčne stopnje potrebujete – glede na predznanja in učne pogoje – vsaj 1000 učnih ur po 45 minut.