Več informacij

Nazaj na Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Dober začetek: deli izpita

Izpit Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je sestavljen iz bralnega, slušnega, pisnega in ustnega dela (skupinsko ustno preverjanje).
Izpit se po vsem svetu izvaja in ocenjuje enotno.
 

Bralno razumevanje

Bereš na primer kratke zapise, male oglase, opise oseb, enostavna pisma bralcev ali kratka časopisna besedila in rešuješ z njimi povezane naloge.

Trajanje: 20 minut

Pisni del

Pišeš odgovor na elektronsko sporočilo, pismo, oglas ali podobno.

Trajanje: 20 minut

Slušno razumevanje

Poslušaš kratke vsakdanje pogovore, zasebna telefonska sporočila, informacije z radia in podobno ter rešuješ z njimi povezane naloge.

Trajanje: pribl. 20 minut

Ustni del

Predstaviš se, zastavljaš vprašanja o temah iz vsakdanjega življenja in odgovarjaš na enostavna vprašanja. Poleg tega izražaš prošnje ter se v različnih situacijah odzivaš na svojega sogovornika.

Trajanje: 15 minut

Pogoji

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 je izpit iz nemščine, namenjen mladim, starim od 12 do 16 let.

Izpiti Goethe-Instituta so namenjeni vsem zainteresiranim in niso pogojeni z določeno starostjo ali nemškim državljanstvom.
  • Za Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 se priporoča starost od 10 let dalje.
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 predpostavlja jezikovna znanja na prvi kompetenčni stopnji (A1) Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
  • Za dosego te stopnje potrebujete – glede na predznanja in učne pogoje – od 80 do 200 učnih ur po 45 minut.