Več informacij

Nazaj na Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

Za dober začetek: kako je sestavljen izpit

Izpit Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch je sestavljen iz bralnega, slušnega, pisnega in ustnega dela (skupinsko ustno preverjanje).
Izpit se po vsem svetu izvaja in ocenjuje enotno.
 

Bralno razumevanje

Bereš besedila kot so kratki časopisni članki, elektronska sporočila, oglasi, javni opozorilni napisi in rešuješ naloge povezane z njimi.

Trajanje: 30 minut

Pisni del

Pišeš sporočila, ki se nanašajo na neposredno življenjsko okolje.

Trajanje: 30 minut

Slušno razumevanje

Poslušaš vsakdanje pogovore, napovedi in intervjuje z radia, glasovna sporočila s telefona, javna obvestila in rešuješ naloge povezane z njimi.

Trajanje: 30 minut

Ustni del

Postavljaš in odgovarjaš na vprašanja povezana s teboj, pripoveduješ o svojem življenju in se s sogovornikom ali sogovornico dogovoriš ali načrtuješ določeno skupno stvar.

Trajanje: 15 minut

Pogoji

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch je izpit iz nemščine, namenjen mladim, starim od 12 do 16 let.

Izpiti Goethe-Instituta so namenjeni vsem zainteresiranim in niso pogojeni z določeno starostjo ali nemškim državljanstvom.
  • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch priporočamo starejšim od 12 let.
  • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch ustreza drugi stopnji (A2) lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
  • Da bi dosegel to stopnjo, potrebuješ – odvisno od predznanja in pogojev učenja – od 200 do 350 učnih enot po 45 minut.