Več informacij

Nazaj na Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Sploh ni tako težko: deli izpita

Izpit Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je sestavljen iz bralnega, slušnega, pisnega in ustnega dela (skupinsko ustno preverjanje).
Izpit se po vsem svetu izvaja in ocenjuje enotno.
 

Bralno razumevanje

Berete besedila, kot so na primer kratki zapisi, mali oglasi, opozorilne table ali obvestila, ter rešujete z njimi povezane naloge.

Trajanje: 25 minut

Pisni del

Izpolnjujete enostavne obrazce in napišete kratko osebno besedilo v zvezi z vsakdanjo situacijo.

Trajanje: 20 minut

Slušno razumevanje

Poslušate kratke vsakdanje pogovore, telefonska sporočila ali javna obvestila po zvočnikih in rešujete z njimi povezane naloge.

Trajanje: 20 minut

Ustni del

Predstavite se v skupini. Zatem zastavljate in odgovarjate na vprašanja iz vsakdanjega življenja ter nekoga iz skupine za nekaj prosite.

Trajanje: 15 minut

Pogoji

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je izpit iz nemščine za odrasle.
 
Izpiti Goethe-Instituta so namenjeni vsem zainteresiranim in niso pogojeni z določeno starostjo ali nemškim državljanstvom.
  • Za Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 se priporoča starost od 16 let dalje.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 predpostavlja jezikovna znanja na prvi kompetenčni stopnji (A1) Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
  • Za dosego te stopnje potrebujete – glede na predznanja in učne pogoje – od 80 do 200 učnih ur po 45 minut.