Več informacij

Nazaj na Goethe-Zertifikat A2

Sploh ni tako težko: kako je sestavljen izpit?

Izpit Goethe-Zertifikat A2 je sestavljen iz bralnega, slušnega, pisnega in ustnega dela (skupinsko ustno preverjanje).
Izpit se po vsem svetu izvaja in ocenjuje enotno.
 

Bralno razumevanje

Berete besedila kot so kratki časopisni članki, elektronska sporočila, oglasi, javni opozorilni napisi in rešujete naloge povezane z njimi.

Trajanje: pribl. 30 minut

Pisni del

Pišete sporočila, ki se nanašajo na neposredno življenjsko okolje.

Trajanje: pribl. 30 minut

Slušno razumevanje

Poslušate vsakdanje pogovore, napovedi in intervjuje z radia, glasovna sporočila s telefona, javna obvestila in rešujete naloge povezane z njimi.

Trajanje: pribl. 30 minut

Ustni del

Postavljate in odgovarjate na vprašanja povezana z vami, pripovedujete o svojem življenju in se s sogovornikom ali sogovornico dogovorite ali načrtujete določeno skupno stvar.

Trajanje: 15 minut

Pogoji

Goethe-Zertifikat A2 je izpit iz nemščine za odrasle.

Izpiti Goethe-Instituta so namenjeni vsem zainteresiranim in niso pogojeni z določeno starostjo ali nemškim državljanstvom.
  • Goethe-Zertifikat A2 priporočamo starejšim od 16 let.
  • Goethe-Zertifikat A2 ustreza drugi stopnji (A2) lestvice Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike (SEJO).
  • Da bi dosegli to stopnjo, potrebujete – odvisno od predznanja in pogojev učenja – od 200 do 350 učnih enot po 45 minut.