Sovrstniki

Gleichaltrige und Freundschaften
Foto: Colourbox.com

Prijatelji in stiki s sovrstniki so v mladostniškem obdobju najpomembnejši. Tudi med poukom so učenke in učenci pogosto zatopljeni v pogovor drug z drugim, namesto da bi se osredotočili na učno snov.

V puberteti se mladostniki vse bolj zavedajo svoje osebnosti in se intenzivno ukvarjajo s tem, kako jih sprejemajo drugi, predvsem njihovi sovrstniki.

Sovrstniki postanejo pomembnejši

Za mladostnike postanejo vse bolj pomembni prijatelji in sošolci, zato je zanje njihovo mnenje v določenih kontekstih pomembnejše od mnenja staršev in učiteljev.* Ankete med mladostniki so pokazale, da so v srednji šoli učitelji za učenke in učence veliko manj pomembni kakor v času osnovne šole. Nasprotno so zanje veliko bolj pomembni sovrstniki. * Tudi med poukom lahko opažamo, da je pozornost učenk in učencev namenjena sovrstnikom namesto učiteljici ali učitelju in učni snovi. Za mladostnike je v tem obdobju predvsem pomembno odobravanje s strani sovrstnikov, zato učiteljice in učitelji (ter tudi starši) pogosto „padejo“ na drugo mesto.

Ne bodi piflar!

Učenke in učenci si v mladostniškem obdobju želijo biti priljubljeni pri sovrstnikih, kar se v mnogih deželah kaže tudi v njihovem odnosu do šolskih ocen. Študije so pokazale, da si mladostniki želijo v šoli dosegati dobre ocene zato, da ne bi „izpadli kot neumni“ ali razočarali svojih staršev.* Pri tem pa jih mnogo poudarja, da bi raje imeli le povprečne ocene in ne nujno zelo dobre. Nikakor pri sovrstnikih nočejo zbuditi vtisa, da so piflarji ali si želijo ugajati učitelju. Zelo dobre ocene so v nekaterih državah za mladostnike sprejemljive samo takrat, če se na zunaj zdi, da se zanje niso trudili.*

Samozavest v skupini

Pogosto v šoli doživljamo, da so učenke in učenci kot posamezniki zelo ljubeznivi in razumevajoči mladi ljudje. V skupini s sovrstniki pa se med poukom nenadoma vedejo drugače, so bolj drzni in manj uvidevni.* V skupini se ne čutijo le močnejše in varnejše, temveč imajo pogosto tudi občutek, da se morajo pred sovrstniki dokazati. Tako obnašanje pogosto izvira iz pomanjkanja samozavesti (glej tudi
Puberteta in samozavest).


Kljub temu sovrstniki v mnogih pogledih pozitivno vplivajo drug na drugega – tudi na učnem področju. Tako so študije pokazale, da mladostniki, ki nimajo prijateljev, praviloma dosegajo slabše ocene in kažejo manj pozitivno socialno vedenje, kakor učenke in učenci, ki imajo vsaj eno dobro prijateljico ali enega dobrega prijatelja. Razen tega so mladostniki brez prijateljev manj aktivni pri pouku.*

Kako ravnamo s klepetajočimi mladostnicami in mladostniki?

Kaj lahko storimo, če učenke in učenci med poukom klepetajo in ne spremljajo učnega dogajanja, nam v videu pripoveduje učitelj nemščine iz Peruja.
 
Goethe-Institut

Weitere Empfehlungen für den Unterricht finden Sie hier.

 

[1] Damon, W. & Hart, D. (1988). Self-understanding in childhood and adolescence. Cambridge & New York: Cambridge University Press.

[2] Bokhorst, C.L., Sumter, S.R. &Westenberg, P.M. (2010). Social support from parents, friends, classmates, and teachers in children and adolescents aged 9 to 18 years: Who is perceived as most supportive? Social Development, 19(2), 417–426.

[3] Urdan, T. & Mestas, M. (2006). The goals behind performance goals. Journal of Educational Psychology, 98(2), 354-365.

[4] Zook, J., Thorp, E. & Kearns, P. (2012). Strategic presentation of academic performance and effort in Middle School: Links to gender and social goals. Poster presented at the 14th Biennal Meeting oft he Society of Research on Adolescence.

[5] Gardner, M. & Steinberg, L., (2005). Peer influence on risk taking, risk preference, and risky decision making in adolescence and childhood: an experimental study. Developmental Psychology, 41, 625-635.

[6] Wentzel, K.R., Barry, C.M. & Caldwell, K.A. (2004). Friendships in middle school: Influences on motivation and school adjustment. Journal of Educational Psychology, 96, 195-203.