Predavanje Predavanje I: Marksizem in umetnost

Marx III © GI

to, 22.01.2019

18:00 - 19:30

Goethe-Institut Ljubljana – Prireditveni prostor

Marx III

Marx po Marxu

Goethe-Institut Ljubljana vabi na naslednjo prireditev v okviru projekta Kunst-Marx: Marx po Marxu. 22. januarja ob 18.00 otvarja dr. Marko Kržan niz predavanj o Marxu, ki bodo do maja predstavila zanimive z umetnostjo povezane aspekte filozofove misli.

Naslov prvega predavanja: Marksizem in umetnost

Predavatelj si je zastavil tri cilje. Najprej bi rad občinstvu čim bolj poljudno predstavil Marxovo razumevanje družbe, torej temeljne pojme, kot so produkcijski način, družbena formacija in razredni boj, vse v sodobnem kontekstu. Nato bo orisal položaj in vlogo ideologij, kot so pravo, morala in filozofija, znotraj družbene formacije in v razrednem boju. Naposled bo lahko opredelil tudi položaj in vlogo (besedne) umetnosti v družbenem življenju. Občinstvo bo tako dobilo predstavo o tem, kateri družbenoekonomski dejavniki vplivajo na umetnikovo delo in kako umetnikovo delo učinkuje nazaj na družbo.  

Sociolog Marko Kržan je prevajalec, publicist in občasno predavatelj. Junija 2016 je na FF UL pod mentorstvom prof. dr. Rastka Močnika obranil disertacijo o Marxovi teoriji vrednosti, ki je izšla tudi v knjižni obliki pri Založbi Sophia.

Vljudno vabljeni
 

Nazaj