Serija predavanj o Heglovi dialektiki gospodarja in hlapca

HiM - Event © Goethe-Institut

Predavanja v sklopu projekta "Knjiga prihodnosti: Hegel v multirealnosti (HiM)"

V sklopu projekta Knjiga prihodnosti: Hegel v multirealnosti (HiM) Goethe-Institut Ljubljana pripravlja serijo predavanj o Heglovi dialektiki gospodarja in hlapca. Vsak od predavateljev bo ta znameniti pasus iz Fenomenologije duha osvetlil z vidika lastnega raziskovalnega oz. interesnega področja.

Vsa predavanja bodo predvajana bodisi kot stream ali live-stream, posnetki pa bodo objavljeni tudi na Youtube kanalu in heglovski platformi Goethe-Instituta Ljubljana.

Če bodo koronavirusne razmere dopuščale, bo predavanja možno obiskati tudi na Goethe-Institutu Ljubljana. 
 

Nazaj