Bralni krožek Knjiga prihodnosti - Izkustvo branja Hegla I On-Line

HiM - Event © Goethe-Institut

to, 02.02.2021 -
sr, 31.03.2021

17:00 - 19:30

Spletni dogodek

Dialektika gospodarja in hlapca

Goethe-Institut Ljubljana in Inštitut za transmedijski dizajn (itd.) organizirata bralni krožek v okviru prve faze projekta Knjiga prihodnosti: Hegel v multirealnosti (Hm!). Bralni krožek se posveča enemu najznamenitejših pasusov Fenomenologije duha, dialektiki gospodarja in hlapca.

Z natančnim branjem slovitih desetih strani Samozavedanja bomo poskušali identificirati mnogoplastne težave, pred katerimi se znajde bralec, ko hoče razumeti ne samo enega ključnih del moderne, temveč Heglovo misel kot tako: terminologija, historična zasidranost in Heglov slog na eni strani ter njegova dialektična metoda, boj za pripoznanje in prepoznanje Drugega (samozavedanja) na drugi. V procesu branja bo nastal tudi svež slovenski prevod te dialektike.

Ta majevtičen posel bo prevzela dr. Ana Jovanović

Ugotovitve nam bodo služile kot temelj, s katerega bomo gradili večplasten prikaz Heglove misli, pri čemer bomo uporabili preverjene metode, kot so videoposnetki z razlagami, sekundarna literatura in ilustracije, kot tudi nove pristope, ki prevprašujejo naše bralne navade (postavitev besedila, poudarki, bralni premori, ponovitve besed ali besedila ipd.) in ki Heglovo misel prestavijo v svet obogatene resničnost (AR ali augmented reality) in digitalnih animacij.

Časovnica

1. srečanje: 2. 2.
2. srečanje: 3. 2. 
3. srečanje:  9. 2.
4. srečanje:  16. 2.
5. srečanje: 23. 2.
6. srečanje: 2. 3.

7. Vsebinska evalvacija
8. Formalna evalvacija 

»Kar je znano, zato ker je znano, še ni spoznano.« (G. W. F. Hegel)

Nazaj