Daina Volkinšteine odporúča
Paradise City

Paradise City von Zoë Beck © © Suhrkamp, Berlin, 2020 Paradise City von Zoë Beck © Suhrkamp, Berlin, 2020
Spisovateľka, vydavateľka a prekladateľka Zoë Beck je jednou z najvyznámnejších nemeckých autoriek kriminálnych románov. Jej najnovšie dielo predstavuje dystopický thriller, ktorý sa odohráva približne sto rokov smerom do budúcnosti v Nemecku. Vďaka zmene klímy, hospodárskej eficiencii, technolologickému vývoju, ako aj pandémiám v 21. storočí sa udiali veľké zmeny. Počet obyvateľov v Nemecku drasticky klesol a život a dni ľudí určuje ministerstvo zdravotníctva; špecialisti disponujú takmer neobmedzenými technickými a medicínskymi možnosťami. Autorka popisuje štát a spoločnosť, ktoré by mohli vzniknúť, keby nezávislosť a sloboda prejavu ľudí nahradila istota a sociálne garancie.

Atmosféra thrilleru vytvára Beck prostredníctvom tém vedľajších efektov modernizovanej medicínskej starostlivosti, ako je napríklad totálna kontrola obyvateľstva, ktorá sa bezprostredne dotýka aj hlavnej protagonistky - žurnalistky Liiny. Kriminálna dejová línia sa zakladá na pokusoch žurnalistov sčasti tajnej, nezávislej spravodajskej agentúry, prísť na stopu skutočných dôvodov záhadnej smrti v hlbokej provincii. Tieto rešerše sú v rozpore s pozíciou štátneho aparátu, preto sa všetci zúčastnení ocitnú vo veľkom nebezpečenstve.

Román sa zaoberá aj aktuálnymi problémami a otázkami ako sú osobná ochrana dát, motívy politických rozhodnutí a neprehľadnosť ich následkov. Zoë Beck nabáda k rozmýšľaniu o skutočných hodnotách, prioritách a rizikách v kontexte technologického pokroku, modernizácie a zvýšenia efektívnosti – o hodnote života každého človeka, sebaúcte, zachovaní si osobnej identity a práve rozhodovať a určovať svoj život sám.
Suhrkamp

Zoë Beck
Paradise City
Suhrkamp, Berlin, 2020
ISBN: 978-3-518-47055-8
280 strán

E-Book si možno vypožičať v Onleihe Goethe-Inštitútu

Recenzie v nemeckých médiách:
Deutschlandfunk Kultur
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Kulturmagazin Titel
NDR