Subvencie pre poľnohospodárov
Jedna časť kultúry

Francúzsko je krajinou, ktorá iniciovala vznik spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Vďaka nej je dnes v mnohých krajinách zabezpečená rôznorodosť potravín. Čo by sa stalo, keby EÚ prestala podporovať poľnohospodárstvo?

Von Eric Bonse

Subvencie pre poľnohospodárov © Ilustrácia: © Sara Quod Subvencie pre poľnohospodárov Ilustrácia: © Sara Quod

Spoločná poľnohospodárska politika patrí k základným pilierom Európskej únie. Od svojho vzniku v roku 1962 však čelí rôznym útokom. Spochybňuje ju aj dnešný americký prezident Donald Trump, ktorý ostro kritizuje údajne nespravodlivé subvencie pre európskych poľnohospodárov. Čo by sa však stalo, keby EÚ prestala podporovať poľnohospodárov?

Túto otázku si kladie Francúzsko, odkedy Európska komisia znížila rozpočet určený na pomoc pre poľnohospodárov. Francúzsko bolo totiž hlavným iniciátorom vzniku spoločnej agrárnej politiky EÚ a je krajinou, ktorá z nej mala najväčší profit. Francúzski farmári z nej v roku 2015 získali takmer deväť miliárd euro, teda najviac zo všetkých.

No aj poľnohospodári z Nemecka, Talianska či Írska profitovali z peňazí z Bruselu. Pre mnohých farmárov predstavuje takáto forma pomoci garanciu, že ich podnikanie ostane rentabilné a udrží sa na trhu. Bez európskych subvencií by boli odkázaní na národnú pomoc - alebo len sami na seba.

Bez ponuky domácej poľnohospodárskej produkcie by bola ohrozená pestrosť a bezpečnosť potravín

Racionalizácia poľnohospodárskej politiky by však viedla k nevyrovnanej súťaži, z ktorej by ťažili predovšetkým veľké krajiny EÚ. Už aj inak znevýhodnené vidiecke regióny by tak ťahali za kratší koniec. Kohézia, teda súdržnosť EÚ a jej členov by bola ohrozená.
 
A čo by sa stalo, keby EÚ úplne upustila od spoločnej agrárnej politiky? Odpoveď na túto otázku sa hľadá ťažko, lebo takýto scenár ešte nikdy nebol predmetom debaty v Bruseli. Dá sa však predpokladať, že pomerne malé poľnohospodárstvo v Európe by malo problém držať krok s obrovskými farmami v Amerike.
 
Bez ponuky domácej poľnohospodárskej produkcie by bola ohrozená pestrosť a bezpečnosť potravín. Francúzski vinári by zrušenie subvencií z EÚ zrejme prežili, ale chovatelia ošípaných a hovädzieho dobytka by čelili obrovským problémom. Ohrozený by bol aj tovar ako olivy zo Španielska či grécky feta syr. Spoločná poľnohospodárska politika sa nespája teda len s otázkou peňazí, ale predstavuje aj dôležitosť jednotlivých kultúr.