Európa 2020

Europe on the Move Figure: © Tobias Schrank

Od 1. júla do 31. decembra predsedá Nemecká spolková republika Rade Eúropskej únie. Pri tejto príležitosti si kladieme otázku: Čo robí Európu Európou? Akú Európu si želáme v blízkej budúcnosti? Akým témam sa chceme venovať na celoeurópskej úrovni? Predstavujeme vám európske projekty, ktoré sa nastoleným otázkam venujú umeleckým, diskurzívnym a kritickým spôsobom s cieľom posilniť spoločnú európsku verejnosť, podporiť európsku digitálnu občiansku spoločnosť a presadzovať ekologickú kultúrnu zmenu.

Naše európske projekty„Generation A“
O budúcnosti umelej inteligencie

Big data, algoritmy, deep learning: Umelá inteligencia sa stala súčasťou nášho každodenného života a ten sa pod jej vplyvom mení. Aký má potenciál a ako sme ju prijali do našich životov? Projekt "Generácia A = Algorithmus“ ponúka náhľad na túto tému z rôznych perspektív. Sledujte seriál „Couch Lessons“ každú stredu v novom vydaní.Výber kníh k téme Európa v digitálnej knižnici Onleihe

Články o téme Európa

Čo prináša EÚ do nášho každodenného života? Alebo inak: Čo sa zmení, keď nejaká krajina EÚ opustí? Prinášame vám odpovede z rozličných perspektív ilustrátoriek a ilustrátorov z celého sveta.