Európa – ako ďalej?

Európa - ako ďalej? Ilustrácia: © Tobias Schrank

Kríza, brexit, posun doprava: o Európskej únii hovoríme vtedy, keď prihára. Pritom sú voľby do Európskeho parlamentu dobrým  dôvodom na položenie otázky: Čo si prajeme od EÚ? Aká by mala byť? A ako ju môžeme ovplyvniť my? Európa – ako ďalej?


Spoločne namiesto samostatne

Čo prináša EÚ do nášho každodenného života? Alebo inak: Čo sa zmení, keď nejaká krajina EÚ opustí? Prinášame vám odpovede z rozličných perspektív ilustrátoriek a ilustrátorov z celého sveta.O autorovi

Eric Bonse je novinár na voľnej nohe a EÚ-korešpondent pre „taz. die tageszeitung“. V Bruseli pracuje od roku 2004, predtým pracoval sedem rokov v Paríži.