Ďalšie informácie

Vôbec to nie je také ťažké: Časti skúšky

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 sa skladá z častí: Čítanie, Počúvanie, Písanie a Hovorenie (ústna skupinová skúška)
Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí rovnako.
 

Čítanie

Prečítate texty ako napríklad krátke poznámky, inzeráty, informačné tabule alebo vývesky a vypracujete k nim úlohy.

Doba trvania: 20 minút

Písanie

Vyplníte jednoduché formuláre a napíšete krátky osobný text o každodennej situácii.

Doba trvania: 20 minút

Počúvanie

Vypočujete si krátke rozhovory o bežných veciach, telefonické správy alebo verejné hlásenia a vypracujete k nim rozličné úlohy.

Doba trvania: cca 20 minút

Hovorenie

Predstavíte sa v skupine. Následne budete klásť a zodpoviete otázky z každodenného života a požiadate niekoho v skupine o niečo.

Doba trvania: 15 minút

Predpoklady

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 je skúškou z nemčiny pre dospelých.

Skúšky Goetheho inštitútu sú k dispozícii pre všetkých záujemcov a možno ich absolvovať nezávisle od dosiahnutia minimálneho veku a nezávisle od toho, či ste nemeckým štátnym občanom.
  • Na skúšku Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 sa odporúča vek nad 16 rokov.
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 predpokladá jazykové znalosti na prvom kompetenčnom stupni (A1) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).
  • Na dosiahnutie tohto stupňa je potrebné – v závislosti od predchádzajúcich znalostí – absolvovať 80 až 200 45-minútových vyučovacích hodín.