ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นรอง (Alt 3)ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

Boccionian Man

วรเจตน์ วิไลวงษ์
ไคเนติก โมบายชิ้นนี้คือจินตนาการใหม่ของ 'การเคลื่อนที่อย่างไม่หยุดยั้งของพลาสติก' นำเสนอผ่านรูปแบบสัญลักษณ์ของอวัยวะภายใน ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของ อุมแบร์โต บอคชิโอนี
ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

Boccionian Man - วรเจตน์ วิไลวงษ์© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond