Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf

Goethe-Test PRO ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ ภาพ (ตัด): Colourbox

คุณต้องการ ...

  • การประเมินระดับภาษาของคุณที่เชื่อถือได้ หรือต้องการคำแนะนำเพื่อการฝึกอบรมต่อยอดหรือหาชั้นเรียนที่เหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าของคุณเอง หรือ
  • ทดสอบความสามารถทางภาษาของผู้เข้าสมัครและพนักงานปัจจุบัน ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม หรือเพื่อสร้างรากฐานเพื่อกำหนดมาตรฐานและทิศทางการฝึกอบรมต่อยอดเพื่อองค์กรของคุณ

Goethe-Test Pro ชัดเจนในเวลา 60 นาที

ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางอาชีพของคุณหรือศักยภาพด้านการแข่งขันของทั้งองค์กร ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำ ความสำเร็จเกิดจากความเชื่อใจ และความเชื่อใจจะมีได้ก็ต่อเมื่อเราพูดภาษาเดียวกัน เหตุนี้จึงต้องถามว่า ภาษาเยอรมันคุณดีแค่ไหน หรือความรู้ภาษาเยอรมันของพนักงานปัจจุบันและในอนาคตของคุณอยู่ในระดับใด

Goethe-Test Pro ข้อสอบภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพให้คำตอบคุณได้ ข้อสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ของเรานี้จะประเมินความสามารถด้านการฟังและอ่านเพื่อการใช้ในสำนักงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ 

You have disabled JavaScript in your browser settings. Please enable JavaScript to see the courses again.

*) ราคาที่ถูกกว่าราคาปรกติที่ปรากฏเป็นราคาสำหรับผู้ที่เคยเรียนคอร์สภาษาเยอรมันที่สถาบันเกอเธ่ฯแล้วนภายในเวลาหกเดือนที่ผ่านมา ระยะเวลาหกเดือนดังกล่าวหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่การจบคอร์สเรียนภาษาจนถึงวันเวลาที่มีการจัดสอบภาษาเยอรมัน ในกรณีดังกล่าว ราคาค่าสมัครจะมีการปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติในระหว่างการจองลงทะเบียน หากไม่มีการปรับเปลี่ยนราคาดังกล่าว โปรดกรุณาติดต่อห้องทะเบียนของสถาบันฯ

ตรงตามความต้องการ ละเอียดและชัดเจน

Goethe-Test PRO ใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อประเมินระดับภาษาของคุณภายในเวลา 60 ถึง 90 นาที ผู้ทดสอบเริ่มจากคำถามระดับความยากง่ายเดียวกัน จากนั้นโปรแกรมจะเลือกคำถามโดยอิงคำตอบที่ผ่านมาทำให้สามารถปรับระดับความยากง่ายได้ตรงกับความสามารถทางภาษาของคุณ ดังนั้นแล้วจึงไม่มีการสอบผ่านหรือไม่ผ่าน เมื่อสิ้นสุดการสอบคุณจะได้รับผลสอบพร้อมใบประกาศและคำอธิบายระดับภาษาที่ละเอียดและชัดเจนของคุณทันที ซึ่งข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์แบบนี้คุณสามารถใช้ประกอบการวางแผน เช่นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ การจัดสัมมนาในครั้งต่อไปได้

การสอบ Goethe – Test PRO สามารถสอบได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ทดสอบของเราทั่วโลกหรือที่บริษัทของคุณเอง ข้อสอบใช้วิธีการของ Business Language Service (BULATS) ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังยึดตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการคำอธิบายที่กระจ่างสำหรับระดับภาษาของคุณหรือของพนักงานของคุณ ไม่ใช่การคาดคะเนเพียงคร่าวๆ โปรดติดต่อเราโดยตรง เราจะคำนวณค่าใช้จ่ายให้คุณแบบไม่ผูกมัด รวมถึงช่วยเตรียมและดำเนินการสอบให้กับท่าน

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนทิศทางและมาตรฐานการจัดการสัมมนาและชั้นเรียนภาษาเพื่อองค์กรของคุณ 

สิ่งใดอีกที่จำเป็นต้องรู้


ชุดทดลอง

เชิญทดลองสอบโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการสอบ โปรดติดต่อที่
courses-bangkok@goethe.de