เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ A1 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ A1   ฟังตัวอย่างข้อสอบ A1 ทักษะการฟัง (17.08 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ A1 ทักษะการฟัง (MP4, 16 MB)

ดูตัวอย่างข้อสอบ A1 ทักษะการพูด (14.51 นาที)
Das Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ist eine Deutschprüfung für Erwachsene.
© Goethe-Institut

แบบฝึกหัด A1 - 01 ฟังแบบฝึกหัด A1 - 01 ทักษะการฟัง (18.59 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด A1 - 01 ทักษะการฟัง (MP4, 18 MB)


แบบฝึกหัด A1 - 02 ฟังแบบฝึกหัด A1 - 02 ทักษะการฟัง (19.04 นาที)
Audio wird geladen

ดาวน์โหลดแบบฝึกหัด A1 - 02 ทักษะการฟัง (MP4, 18 MB)