เอกสารแบบฝึกหัด

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

ดูแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 ในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด ได้ที่นี่

ชุดแบบฝึกหัดออนไลน์

ตัวอย่างข้อสอบ A1 สำหรับผู้พิการ

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ตัวอย่างข้อสอบ A1   ฟังตัวอย่างข้อสอบ A1 ทักษะการฟัง (17.08 นาที)
ดูตัวอย่างข้อสอบ A1 ทักษะการพูด (13.36 นาที)
© Goethe-Institut

แบบฝึกหัด A1 - 01 ฟังแบบฝึกหัด A1 - 01 ทักษะการฟัง (18.59 นาที)
แบบฝึกหัด A1 - 02 ฟังแบบฝึกหัด A1 - 02 ทักษะการฟัง (19.04 นาที)