ผลการสอบ

ผลการสอบเรียงตามลำดับวันที่

November 2021

ตุลาคม 2564

ผลการสอบ Start Deutsch 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 10.00 น. สนามสอบอุดรธานี ผลการสอบ Start Deutsch 1 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 10.00 น. กรุงเทพมหานคร
ผลการสอบ Goethe-Zertifikat A2 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 9.30 น. ผลการสอบ Goethe-Zertifikat A2 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 14.00 น.

มีนาคม 2564

กุมภาพันธ์

ธันวาคม 2563

พฤศจิกายน 2563

ตุลาคม 2563

กันยายน 2563

สิงหาคม 2563

กรกฏาคม 2563