กิจกรรมการบรรยายให้ข้อมูล เส้นทางสู่ประเทศเยอรมนี

เส้นทางสู่ประเทศเยอรมนี © Goethe-Institute Thailand

16 มิถุนายน 2564 เวลา 16.45 - 17.45 น.

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

จะต้องทำอะไรบ้างในเมืองไทย และที่ประเทศเยอรมนีจะเป็นอย่างไรต่อไป

ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศเยอรมนีจะต้องยื่นหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1 ประกอบการขอวีซ่า ทว่าระดับ A1 นั้นคืออะไรกันแน่และต้องใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะสามารถสอบได้
 
คุณจะได้รับฟังข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเรียนและการสอบระดับ A1 และสิ่งที่คุณจะต้องประสบในช่วงแรกๆ ที่ประเทศเยอรมนี โดยจะบรรยายเป็นภาษาเยอรมันและภาษาไทยในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าทางอีเมลmwnd-bangkok@goethe.de

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โปรดแสดงบัตรที่มีรูปถ่ายติด เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดย  the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).

ย้อนกลับ