สัมมนา สัมมนา Urban Media Art Academy Bangkok

URBAN MEDIA ART ACADEMY BANGKOK ©Ronaldas Buozis

26 เมษายน 2560

หอศิลปแห่งกรุงเทพมหานคร

มาร่วมค้นหาคำตอบและตั้งคำถามว่าสื่อศิลปะสังคมเมืองสามารถทำสิ่งใดได้บ้าง - ทำไม เมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร

สถาบัน Urban Media Art Academy (UMAA) เป็นสถาบันที่มีเครือข่ายทั่วโลกที่มุ่งค้นหาคำตอบและเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงว่าสื่อศิลปะสังคมเมืองสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้าง - ทำไม เมื่อไหร่ ที่ไหนและอย่างไร ? – ให้แก่ผู้คน ชุมชม สังคม เมืองของเราและสภาพแวดล้อมในอนาคต สถาบันดังกล่าวทำหน้าที่เสมือนเป็นแหล่งอำนวยความสะดวกด้านการจัดงานโครงการและแหล่งข้อมูลความรู้ การเรียนรู้ และการฝึกฝนปฏิบัติการด้านสื่อศิลปะสังคมเมือง โดยได้รับการก่อตั้งและควบคุมดูแลโดย Susa Pop และ Tanya Toft ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

สำหรับกิจกรรมในงานเวิร์กชอป Urban Media Art Academy เป็นโปรแกรมการศึกษาแบบเข้มข้นที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติการ รวมไปถึงมุมมองที่เป็นสหวิทยาการของความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ด้านสื่อศิลปะสังคมเมือง ซึ่งจะถูกนำเสนอด้วยวิธีการบรรยายและการฝึกปฏิบัติการ โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในการวางผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในกรุงเทพมหานคร และนานาชาติมาร่วมให้ความรู้ในงานนี้ด้วย

ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 17.00 - 19.00 น. สถาบันเกอเธ่ฯ จะจัดสัมมนาในหัวข้อ "What Urban Media Art Can Do?" ซึ่งจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ห้อง Multi-function room ชั้น G หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ (BACC) 
(ลงทะเบียนเริ่ม 16.30 น.)

วิทยากร

Tanya Toft,Urban Media Theorist, Curator and Co-editor of What Urban Media Art Can Do
 
Martijn de Waal, Author and Initiator of MobileCity
 
Maurice Benayoun, Artist and Professor, University of Hongkong
 
Martin Tomitsch, University of City, Founding Member of Media Architecture Institute, Sydney, Australia

ย้อนกลับ