นิทรรศการภาพถ่าย “ประกายแห่งความหวัง”
โดยโยนาส แวเนอร์-โฮเฮนเซ

“ประกายแห่งความหวัง” โดยโยนาส แวเนอร์-โฮเฮนเซ ©Jonas Werner-Hohensee

ขยายเวลาถึงเดือนมกราคม 2562

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

นิทรรศการภาพถ่าย “ประกายแห่งความหวัง” เป็นผลงานภาพถ่ายของช่างภาพชาวเยอรมัน โยนาส แวเนอร์-โฮเฮนเซ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงที่เขามาท่องเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทย โยนาสมีโอกาสได้ร่วมบันทึกภาพในสถานสงเคราะห์เด็กซึ่งเป็นโครงการหนึ่งขององค์กร Spark of Hope (ประกายแห่งความหวัง) ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศเยอรมนี

ภาพถ่ายของเขานำเสนอเรื่องราวชีวิตในแต่ละวันในสถานสงเคราะห์เด็กและวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ผลงานของเขาเต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ของเด็กชาวเขาที่เผชิญกับความยากไร้และถูกตัดขาดจากโลกภายนอก นอกจากนี้ ชุดภาพถ่ายยังนำเสนองานของมูลนิธิประกายแห่งความหวัง ซึ่งได้รับอุปการะเด็กๆ และเยาวชนมาดูแลรวมทั้งสอนให้พวกเขาได้เรียนรู้

ย้อนกลับ