Cùng khối xã hội dân sự
CAB Relief

CAB Hoian © CAB Hoian

CAB Relief

Dự án này hỗ trợ CAB trong việc giải quyết các vấn đề chính do đại dịch gây ra, bao gồm trả chi phí thuê, sửa chữa và bảo trì nhà ở của nghệ sĩ, thuê và trả lương cho kế toán, nhân viên marketing và kỹ thuật viên cho các sự kiện, và cuối cùng là điều chỉnh mô hình kinh doanh của CAB trong giai đoạn đại dịch kéo dài, bao gồm hỗ trợ tối đa cho nghiên cứu và sáng tạo. Phần hỗ trợ này cũng dành cho các dự án nghệ sĩ độc lập, nơi cư trú của nghệ sĩ, các hoạt động trực tuyến khác nhau và các dự án ít bị ảnh hưởng bởi giãn cách xã hội. CAB tận dụng sự yên tĩnh hiếm có trong đại dịch của thỏi nam châm du lịch HoiAn, khi mà nền kinh tế vốn hối hả và nhộn nhịp đang chững lại, để khơi dậy sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật và văn hóa, nâng cao nhận thức và thể hiện tiềm năng văn hóa của khu vực công. CAB mong muốn phát triển mạnh mẽ mô hình kinh doanh của mình nhằm hướng tới thu nhập bền vững để trang bị cho những năm tới. Qua đó, CAB mong muốn cho thấy rằng nghệ thuật và văn hóa có thể đứng vững và đóng góp độc đáo trong việc tái định vị sự phát triển bền vững của Hội An.

Đường dẫn liên quan đến chủ đề

 www.facebook.com/100063647377424/posts/259758469489064
 www.facebook.com/100063647377424/posts/265056262292618