Chuyên gia châu Âu
Nick Couldry

Nick Couldry © Nick Couldry

Giáo sư Truyền thông và Lý thuyết Xã hội tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE)

Nick Couldry

Là một nhà xã hội học về truyền thông và văn hóa, ông tiếp cận các phương tiện truyền thông và truyền thông từ quan điểm của sức mạnh biểu tượng đã được tập trung trong lịch sử phát triển của các tổ chức truyền thông. Ông quan tâm đến cách các tổ chức truyền thông và cơ sở hạ tầng đóng góp vào việc xây dựng các loại trật tự khác nhau (xã hội, chính trị, văn hóa, kinh tế, đạo đức). Couldry là tác giả cũng như biên tập viên của mười hai cuốn sách bao gồm gần đây nhất là The Mediated Construction of Reality (với Andreas Hepp, Polity, 2016), Ethics of Media (2013 Palgrave), Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice (Polity 2012) và Why Voice Matters: Culture and Politics After Neoliberalism (Sage 2010). Bài giảng của ông dựa trên cuốn sách mà ông viết cùng với tác giả Ulises Mejias, The Costs of Connection: How Data Colonizes Human Life and Appropriates it for capitalism (Nhà xuất bản Đại học Stanford 2019).