Chuyên gia Châu Âu
Shoshana Zuboff

Shoshana Zuboff Ảnh (cut): © Falling Walls Foundation

Việc thu thập và phân tích dữ liệu đang làm thay đổi những cách thức hoạt động của nền kinh tế. Nhưng những sự thay đổi này có cơ bản đến mức dẫn tới việc hình thành một hình thức tư bản mới – Chủ nghĩa Tư bản giám sát - hay không? Nếu các hành vi của con người ngày càng minh bạch hơn thì niềm tin có ý nghĩa ra sao, liệu nó có còn cần thiết không? Những cá nhân có phải chỉ là thứ yếu của cỗ máy kĩ thuật số, là đối tượng của các cơ chế thưởng phạt mới theo quy luật của kinh tế tư bản tư nhân không? Sự gắn kết xã hội sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi mà con người là lực lượng lao động trở nên bị dư thừa trong khi dữ liệu của họ tiếp tục được sử dụng như một nguồn lợi béo bở trong những thị trường mới, những thị trường kinh doanh trên dự báo về hành vi của con người? Chúng ta có thể kiểm soát những gì mình chưa hiểu không?

Shoshana Zuboff là một nhà khoa học xã hội và là tác giả của ba cuốn sách, mỗi cuốn sách đã được công nhận là tín hiệu cuối cùng của một kỷ nguyên mới trong xã hội công nghệ. Cuốn sách mới nhất của bà, "Chủ nghĩa tư bản thời đại giám sát", tiết lộ một thế giới trong đó người dùng công nghệ không còn là khách hàng mà là nguyên liệu thô cho một hệ thống kinh tế hoàn toàn mới. Zuboff là Giáo sư danh dự Charles Edward Wilson tại Trường Kinh doanh Harvard và là Phó khoa tại Trung tâm Berkman Klein về Internet và Xã hội tại Trường Luật Harvard từ năm 2014 đến năm 2016.
 

(từ phút 13:25)
 

Liên kết liên quan đến chủ đề