Cán bộ Viện Goethe Hà Nội

Bạn có thể trực tiếp liên hệ với các cán bộ ở Viện Goethe Hà Nội để giải quyết những công việc cụ thể.

Chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạn.

Wilfried Eckstein Wilfried Eckstein
Viện trưởng
Tel.: +84 24 32004494
Wilfried.Eckstein@goethe.de
Steffen Kaupp TS. Steffen Kaupp
Trưởng phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Steffen.Kaupp@goethe.de

Võ Trà My Võ Trà My
Điều phối chương trình văn hóa và giáo dục
Tel.: +84 24 32004494
TraMy.Vo@goethe.de
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Linh Chi
Quan hệ công chúng
Tel.: +84 24 32004494
Linh.Chi.Nguyen@goethe.de
Lê Thị Loan Lê Thị Loan
Điều phối Chương trình Văn hóa-Xã hội
Tel.: +84 24 32004494
thiloan.le@goethe.de

Trần Việt Phương Trần Việt Phương
Quản lý thư viện
Phụ trách trang web
Tel.: +84 24 32004494
tran.vietphuong@goethe.de
Nguyễn Tiến Vinh Nguyễn Tiến Vinh
Dịch vụ bạn đọc
Tel.: +84 24 32004494
nguyen.tienvinh@goethe.de

Steffen Kaupp TS. Steffen Kaupp
Trưởng phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Steffen.Kaupp@goethe.de
Lê Thị Phương Hoa Lê Thị Phương Hoa
Trưởng bộ phận tổ chức khóa học
Tel.: +84 24 32004494
PhuongHoa.Le@goethe.de
Vũ Minh Trang Vũ Minh Trang
Cán bộ phụ trách tổ chức thi
Tel.: +84 24 32004494
MinhTrang.Vu@goethe.de
Katrin Brehmer Katrin Brehmer
Chuyên gia giảng dạy
Trưởng dự án Cầu nối đại học và PASCH
Tel.: +84 24 32004494
Katrin.Brehmer@goethe.de
Trần Huy Hoàng Trần Huy Hoàng
Giáo viên, Giám sát kỹ thuật giảng dạy, Phối hợp đào tạo chuyên sâu
Tel.: +84 24 32004494
HuyHoang.Tran@goethe.de
Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thanh Hương
Trưởng dự án tiền hội nhập/ AMIF
Tel.: +84 24 32004494
ThanhHuong.Nguyen2@goethe.de
Balazs Paal Balazs Paal
Điều phối dự án: Vivantes-Colab
Tel.: +84 24 32004494
Balazs.Paal@goethe.de
Nguyễn Phương Trang Nguyễn Phương Trang
Nhân viên dự án Cầu nối Đại học và PASCH
Tel.: +84 24 32004494
Phuong.Trang.Nguyen.Thi@goethe.de
Đào Thiện Trung Đào Thiện Trung
Nhân viên dự án với Vivantes
Tel.: +84 24 32004494
Thien-Trung.Dao@goethe.de
Hannilette Diola Hannilette Diola
Nhân viên dự án Đào tạo giáo viên
Tel.: +84 24 32004494
Hannilette.Diola@goethe.de
Hoàng Thùy Trang Hoàng Thùy Trang
Nhân viên Tư vấn khóa học và kì thi
Tel.: +84 24 32004494
Thuy.Trang.Hoang@goethe.de
Nguyễn Hồng Hạnh Nguyễn Hồng Hạnh
Nhân viên phụ trách đăng kí học và thi
Tel.: +84 24 32004494
HongHanh.Nguyen@goethe.de
Phạm Tú Châu Phạm Tú Châu
Nhân viên phụ trách đăng kí học và thi
Tel.: +84 24 32004494
TuChau.Pham@goethe.de
Nguyễn Lan Hương Nguyễn Lan Hương
Nhân viên phụ trách nhân sự
Tel.: +84 24 32004494
LanHuong.Nguyen@goethe.de
Ngô Thị Toàn Ngô Thị Toàn
Nhân viên bộ phận tổ chức thi
Tel.: +84 24 32004494
Toan.Ngo.Thi@goethe.de
Lê Bích Hà Lê Bích Hà
Nhân viên bộ phận tổ chức thi
Tel.: +84 24 32004494
BichHa.Le@goethe.de

Nguyễn Thị Nam Hà Dr. Nguyễn Thị Nam Hà
Trưởng phòng Hành chính
Tel.: +84 24 32004494
NamHa.Nguyen@goethe.de
Nguyễn Thanh Hương Nguyễn Thanh Hương
Kế toán
Tel.: +84 24 32004494
ThanhHuong.Nguyen@goethe.de
Nguyễn Thùy Linh Nguyễn Thùy Linh
Thủ quỹ
Tel.: +84 24 32004494
ThuyLinh.Nguyen@goethe.de
Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương
Kế toán
Tel.: +84 24 32004494
Huong.Nguyen@goethe.de
Chau Xuan Nhi Châu Xuân Nhi
Nhân viên chuyên trách phòng Hành chính
Tel.: +84 24 32004494
Thi.Xuan.Nhi.Chau@goethe.de
Đỗ Thị Thủy Đỗ Thị Thủy
Lễ tân
Tel.: +84 24 32004494
ThiThuy.Do@goethe.de
Nguyễn Xuân Nguyên Nguyễn Xuân Nguyên
Quản gia
Tel.: +84 24 32004494
XuanNguyen.Nguyen@goethe.de
Trần Thanh Tùng Trần Thanh Tùng
Quản lí kỹ thuật
Tel.: +84 24 32004494
ThanhTung.Tran@goethe.de
Phạm Anh Đức Phạm Anh Đức
Phụ trách IT
Tel.: +84 24 32004494
AnhDuc.Pham@goethe.de
Nguyễn Hải Đăng Nguyễn Hải Đăng
Lái xe
Tel.: +84 24 32004494
HaiDang.Nguyen@goethe.de
Phạm Thanh Sơn Phạm Thanh Sơn
Kỹ thuật IT
Tel.: +84 24 32004494
Thanh.Son.Pham@goethe.de

Bùi Minh Tâm Bùi Minh Tâm | © Viện Goethe Hà Nội Bùi Thái Anh Bùi Thái Anh | © Viện Goethe Hà Nội Bùi Yên Thúy Bùi Yên Thúy | © Viện Goethe Hà Nội Bùi Việt Chung Bùi Việt Chung | © Viện Goethe Hà Nội
Đặng Vân Anh Đặng Vân Anh | © Viện Goethe Hà Nội Chu Quỳnh Trang Chu Quỳnh Trang | © Viện Goethe Hà Nội Đinh Diệu Thúy Đinh Diệu Thúy | © Viện Goethe Hà Nội Đỗ Mai Anh Đỗ Mai Anh | © Viện Goethe Hà Nội
Đỗ Thanh Thủy Đỗ Thanh Thủy | © Viện Goethe Hà Nội Eva Schwark Eva Schwark | © Viện Goethe Hà Nội Larisa Ivashchenko Larisa Ivashchenko | © Viện Goethe Hà Nội Hoàng Minh Dương Hoàng Minh Dương | © Viện Goethe Hà Nội
Hoàng Tuyết Nhung Hoàng Tuyết Nhung | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thị Mai Phương Nguyễn Thị Mai Phương | © Viện Goethe Hà Nội Hoàng Thu Nga Hoàng Thu Nga | © Viện Goethe Hà Nội Lại Thùy Linh Lại Thùy Linh | © Viện Goethe Hà Nội
Trần Thị Thanh Trần Thị Thanh | © Viện Goethe Hà Nội Lisa Pfeffer Lisa Pfeffer | © Viện Goethe Hà Nội Vũ Thu Phương Vũ Thu Phương | © Viện Goethe Hà Nội Lưu Kim Chi Lưu Kim Chi | © Viện Goethe Hà Nội
Mai Thị Diễm Xuân Mai Thị Diễm Xuân | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thu Trang Nguyễn Thu Trang | © Viện Goethe Hà Nội Ngô Vân Anh Ngô Vân Anh | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Hồng Ngọc Nguyễn Hồng Ngọc | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Huyền Tâm Nguyễn Huyền Tâm | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Lan Phương Nguyễn Lan Phương | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Mai Hương Nguyễn Mai Hương | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Minh Anh Nguyễn Minh Anh | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Phương Mạn Ngọc Nguyễn Phương Mạn Ngọc | © Viện Goethe Hà Nội Đỗ Thị Hương Giang Đỗ Thị Hương Giang | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Bảo Ngọc Nguyễn Bảo Ngọc | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thị Huệ Linh Nguyễn Thị Huệ Linh | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Oanh | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thu Hà | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thu Hường Nguyễn Thu Hường | © Viện Goethe Hà Nội Balazs Paal Balazs Paal | © Viện Goethe Hà Nội
Phạm Thị Hiền Phạm Thị Hiền | © Viện Goethe Hà Nội Phạm Tú Châu Phạm Tú Châu | © Viện Goethe Hà Nội Phan Diễm Ngọc My Phan Diễm Ngọc My | © Viện Goethe Hà Nội Trần Huy Hoàng Trần Huy Hoàng | © Viện Goethe Hà Nội
Trần Huyền Trang Trần Huyền Trang | © Viện Goethe Hà Nội Trần Ngọc Anh Trần Ngọc Anh | © Viện Goethe Hà Nội Trần Thùy Linh Trần Thùy Linh | © Viện Goethe Hà Nội Trịnh Thị Châu Trịnh Thị Châu | © Viện Goethe Hà Nội
Trần Thị Thùy Trang Trần Thị Thùy Trang | © Viện Goethe Hà Nội Valeska Pszenny Valeska Pszenny | © Viện Goethe Hà Nội    

Bùi Khánh Tân Bùi Khánh Tân | © Viện Goethe Hà Nội Đỗ Thanh Sơn Đỗ Thanh Sơn | © Viện Goethe Hà Nội Dương Hồng Điệp Dương Hồng Điệp | © Viện Goethe Hà Nội Lê Anh Tuấn Lê Anh Tuấn | © Viện Goethe Hà Nội
Lê Mai Hương Lê Mai Hương | © Viện Goethe Hà Nội Lê Việt Hùng Lê Việt Hùng | © Viện Goethe Hà Nội Mai Thị Nguyệt Mai Thị Nguyệt | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Huy Công Nguyễn Huy Công | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyen Manh Cuong Wächter Nguyễn Mạnh Cường | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Mạnh Hải Nguyễn Mạnh Hải | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Mạnh Tiến Nguyễn Mạnh Tiến | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Minh Hà Nguyễn Minh Hà | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Ngọc Oanh Nguyễn Ngọc Oanh | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng Nguyễn Quốc Hùng | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thế Huyện Nguyễn Thế Huyện | © Viện Goethe Hà Nội Nguyễn Thị Mai Nguyễn Thị Mai | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Thị Sáng Nguyễn Thị Sáng | © Viện Goethe Hà Nội Phan Thanh Tùng Phan Thanh Tùng | © Viện Goethe Hà Nội Vũ Văn Quang Vũ Văn Quang | © Viện Goethe Hà Nội  

Các bạn có thể viết thư trực tiếp đến các phòng chuyên trách của chúng tôi