Cơ hội việc làm

Goethe-Institut Cơ hội việc làm Ảnh: Goethe-Institut/Loredana La Rocca
Tính đa dạng, sự tò mò và cởi mở là những đặc điểm của chúng tôi. Viện Goethe là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá. Thông qua việc cung cấp thông tin về cuộc sống văn hoá, xã hội và chính trị, chúng tôi giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nước Đức.

Thực tập

Các sinh viên năm cuối hay đã tốt nghiệp đại học có thể thực tâp tại Viện Goethe Việt Nam. Bạn hãy tìm thông tin trên các trang của chúng tôi về điều kiện, các bộ phận làm việc khác nhau và các vị trí cần tuyển dụng.