Tp. Hồ Chí Minh
Cán bộ Goethe-Institut

Saigon Gruppe 2024 © Goethe-Institut HCMC

Bạn có thể trực tiếp liên hệ với các cán bộ ở Goethe-Institut TP. Hồ Chí Minh để giải quyết những công việc cụ thể. Chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạn.

Ban giám đốc

Thai, Mai Lan © Thai Mai Lan

Thái Mai Lan

Viện trưởng
Tel.: +84 28 38326716
Mailan.Thai@goethe.de
 


Arik Jahn Photo: © Arik Jahn

Arik Jahn

Viện phó
Trưởng phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716
Arik.Jahn@goethe.de
 


Phòng Chương trình Văn hóa

Thai, Mai Lan © Thai Mai Lan

Thái Mai Lan

Viện trưởng
Tel.: +84 28 38326716
Mailan.Thai@goethe.de
 


Nguyen Thi Phuong Lan © Nguyen Thi Phuong Lan

Nguyễn Thị Phương Lan

Điều phối chương trình văn hóa
Tel.: +84 28 38326716 - 14
lan.nguyenthiphuong@goethe.de


Doan Thanh Toan © Doan Thanh Toan

Đoàn Thanh Toàn

Điều phối chương trình văn hóa


Phòng Ngôn ngữ

Arik Jahn Photo: © Arik Jahn

Arik Jahn

Viện phó
Trưởng phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716
Arik.Jahn@goethe.de
 


Phan Thanh Phuong Thu © Phan Thanh Phuong Thu

Phan Thanh Phương Thư

Tel.: +84 28 38326716 - 21
thu.phanthanhphuong@goethe.de


Chau Pham Si Dung © Chau Pham Si Dung

Châu Phạm Sĩ Dung

Tel.: +84 28 38326716 - 27
Phamsidung.Chau@goethe.de


Nguyen Doan Thuy Nhu © Nguyen Doan Thuy Nhu

Nguyễn Doãn Thùy Như

Tel.: +84 28 38326716 - 18
Doanthuynhu.Nguyen@goethe.de


Pham Ngoc Phuong Anh Photo: Pham Ngoc Phuong Anh

Phạm Ngọc Phượng Anh

Tel.: +84 28 38326716 - 12
Ngocphuonganh.Pham@goethe.de


Ngo Thi Bao Trinh Photo: Ngo Thi Bao Trinh

Ngô Thị Bảo Trinh

Tư vấn Cầu nối Đại học
Tel.: +84 28 38326716 - 20
Thibaotrinh.Ngo@goethe.de


Nguyen Tri Thuc © Nguyen Tri Thuc

Nguyễn Tri Thức

Tel.: +84 28 38326716 - 28
Thuc.Nguyen-Tri@goethe.de


Ngô Thị Thanh Nguyên © Ngo Thi Thanh Nguyen

Ngô Thị Thanh Nguyên

Tel.: +84 28 38326716 - 28
Nguyen.Ngothanh@goethe.de


Ha Minh Ngoc © Ha Minh Ngoc

Hà Minh Ngọc

Tel.: +84 28 38326716 - 16
Minhngoc.Ha@goethe.de


Nguyen Hai An © Nguyen Hai An

Nguyễn Hải An

Tel.: +84 28 38326716 - 11
Haian.Nguyen@goethe.de


Đội ngũ giáo viên

Phan Thanh Phuong Thu © Phan Thanh Phuong Thu

Phan Thanh Phương Thư

Tel.: +84 28 38326716 - 21
thu.phanthanhphuong@goethe.de


Lu Yen Linh © Lu Yen Linh

Lư Yến Linh

Linh.Lu-Yen.extern@goethe.de


Nguyen Thi Hong Hanh © Nguyen Thi Hong Hanh

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Hanh.Nguyen-Thi-Hong.extern@goethe.de


Tran Thi Bao Ngoc © Tran Thi Bao Ngoc

Trần Thị Bảo Ngọc

Ngoc-Tran-Thi-Bao-Ngoc.extern@goethe.de


Pham Hoang Thanh Tam © Pham Hoang Thanh Tam

Phạm Hoàng Thanh Tâm

Tam.Pham-Hoang-Thanh.extern@goethe.de


Le Thi Anh Thu © Le Thi Anh Thu

Lê Thị Anh Thư

Thu.Le-Thi-Anh.extern@goethe.de


Chu Ngoc Tuan Linh © Chu Ngoc Tuan Linh

Chữ Ngọc Tuấn Linh

Linh.Chu.extern@goethe.de


Pham Tam Phuong © Pham Tam Phuong

Phạm Tâm Phương

Pham.Tam-Phuong.extern@goethe.de


Tran Phuong Thanh Truc © Tran Phuong Thanh Truc

Trần Phương Thanh Trúc

Phuong.Thanh.Truc.Tran.extern@goethe.de


Nguyen Le Ngoc Quang © Nguyen Le Ngoc Quang

Nguyễn Lê Ngọc Quang

Le.Ngoc.Quang.Nguyen.extern@goethe.de


Pham Binh Minh © Pham Binh Minh

Phạm Bình Minh

Binh.Minh.Pham.extern@goethe.de


Ngo Thuy Thanh Thuy © Ngo Thuy Thanh Thuy

Ngô Thụy Thanh Thùy

Thuy.Thanh.Thuy.Ngo.extern@goethe.de


Nguyen Vu Thuy Anh © Nguyen Vu Thuy Anh

Nguyễn Vũ Thùy An

Vu.Thuy.An.Nguyen.extern@goethe.de


Tran Thi Thuy Trang © Tran Thi Thuy Trang

Trần Thị Thùy Trang

Thuy.Trang.Tran.Thi@goethe.de


Nguyen Vinh Nhan © Nguyen Vinh Nhan

Nguyễn Vinh Nhân


Tran T. Thuy Trang © Tran T. Thuy Trang

Trần Thị Thùy Trang

Thuy.Trang.Tran.Thi.extern@goethe.de


Henning Holz © Henning Holz

Henning Holz

Henning.Holz@goethe.de


Julia Berktold © Julia Berktold

Julia Berktold

Julia.Berktold@goethe.de


Jessica Richter © Jessica Richter

Jessica Richter

Jessica.Richter@goethe.de


Nguyen Thanh Giang Melanie © Nguyen Thanh Giang Melanie

Nguyễn Thanh Giang Melanie

Melanie.Nguyen.extern@goethe.de


Phòng Hành chính

Hua Thi Thanh Huong Photo: Hua Thi Thanh Huong

Hứa Thị Thanh Hương

Trưởng phòng hành chính
Tel.: +84 28 38326716 - 23
Thanhhuong.Hua@goethe.de


Le Thi Ngoc Tram © Le Thi Ngoc Tram

Lê Thị Ngọc Trâm

Nhân viên Hành chính
Tel.: +84 28 38326716 - 19
Ngoctram.Le@goethe.de


Le Nguyen Bao Trinh © Le Nguyen Bao Trinh

Lê Nguyễn Bảo Trinh

Nhân viên Hành chính
Tel.: +84 28 38326716 - 25
Baotrinh.Le@goethe.de


Nguyen Thi Bich Nhung © Nguyen Thi Bich Nhung

Nguyễn Thị Bích Nhung

Nhân viên Hành chính
Tel.: +84 28 38326716 - 24
Thibichnhung.Nguyen@goethe.de


Hoai Nam @Hoai Nam

Nguyễn Hoài Nam

Phụ trách kỹ thuật
Tel.: +84 28 38326716 - 20
nam.nguyenhoai@goethe.de


Nhân viên tòa nhà

Nguyen Ngoc Hieu © Nguyen Ngoc Hieu

Nguyễn Ngọc Hiếu


Le Cong Chuc © Le Cong Chuc

Lê Công Chức


Nguyen Thanh Minh © Nguyen Thanh Minh

Nguyễn Thanh Minh


Bui Chi Ky © Bui Chi Ky

Bùi Chí Kỳ


Trần Ngọc Hiệu