Детска архитектурна работилница

Обучение с архитектура

Проектът „Детска архитектурна работилница”, организиран от Магдалина Ръжева и Анна Калинова, включва в себе си конкурсът и последващите работилници с общо наименование „Град на децата”, които са част от проекта „Изграждаме заедно”. Идеята се формира при възникването на концепцията за Младежки хълм като място, което децата могат да разпознаят като тяхно собствено и на което могат да построят града, за който мечтаят.
 
Проектът стартира със състезанието „Училището, за което мечтая”, като цели да включи основно учениците от Пловдив, за да събере участници и работата на Младежки хълм да се придвижи към своето начало. „Когато започнахме със самата идея за конкурса, ние решихме да се фокусираме най-вече върху училища, защото училището е мястото, което децата познават най-добре. За нас е много важно да поставим децата в позната среда и да ги попитаме как те възприемат училището и как биха били щастливи да го променят. Три интересни предложения бяха номинирани, като наградите на победителите се свързват с това да продължат да работят върху проектите си с професионална помощ от нас.”
 
Работилниците през уикенда винаги започват с кратко въведение в специфичната тема, свързана с различен архитектурен тип постройка - мост, палатка, геодезичен купол. „Идеята е да дадем представа на децата как структурите работят преди да ги инструктираме да ги създадат в реални размери. Те пробват какво работи и какво - не. Ние разчитаме на тях да открият правилния начин сами, вместо да въвеждаме много теоретично знание.” Архитектурата може да помогне да се трансформира образователната система, защото тя като дисциплина включва в себе си всички възприятия на децата за процеса на обучение. Може лесно да създаде тези интердисциплинарни връзки между различните теми, които децата срещат, което ще им помогне да свържат знанията, които те вече имат във всяка ниша, като различните аспекти придобиват смисъл и стават по-асоциативни.
 
Децата имат нужда от пространства в училище, на които могат да се събират заедно в свободното си време и просто да си говорят на едно тяхно спокойно тихо място, те също по този начин търсят комфорт. Подобно на движението Баухаус, „Функцията следва формата” - начинът, по който живеем влияе върху условията и атмосферата около нас, следователно децата са насърчени да мислят за това какви са техните любими дейности и оттам да започнат създаването на това, от което те имат нужда, за да ги практикуват. В допълнение на този принцип, работилниците следват напълно по случайност структурата на лекциите по време на първата година на студентите от школата Баухаус. Процесът на експериментиране с разнообразни материали е един чудесен пример. В училището Баухаус съществуват различни работилници, в които се работи със съответните материали - подобно на това, по време на занятията на Младежки хълм децата не са ограничени, те могат да използват всичко - метал, жици, дърво, други строителни материали, бетон. В допълнение, те също могат да експериментират с различно осветление по време на упражненията. Освен това, те се запознават с историята на архитектурата, като минават през различните епохи и разбират откъде идва училището Баухаус и защо е толкова важно.
 
По време на тематичните уъркшопове през юни, училищата - победители изследваха пространството и обсъждаха как техните идеи могат да бъдат имплементирани. В края на работилниците, децата изработиха истински проект съвсем сами и го построиха на място.
 
Целта на занятията през юли e устойчиво облагородяване на Младежки хълм - тази сграда, която преди е била пионерски дом и сега голямата идея за нея е да бъде възстановена под формата на център за деца, в който различни работилници могат да се случват - обучение по катерене, например, но като цяло образование чрез разнообразни подходи чрез интерактивен и неформален начин.
 
В допълнение, проектът „Град на децата” започна на 1-ви юни на Младежки хълм, когато стотици деца на различни възрасти се включиха и се заеха да майсторят с помощта на отвертки, боя, триони. Имаше толкова голям интерес, че дори останахме изненадани - материалите, които бяхме подготвили, свършиха до средата на деня. Фокусът беше върху рециклираните материали, с цел да се покаже на децата, че те могат да създадат различни места за почивка и забавление без да се налага да купуват нови неща и единствено използвайки вече употребени предмети.