Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Хора без етикети

Хора без етикети
© Росен Цаковски

Подкастът "Хора без етикети" насочва вниманието към стигматизацията на различните социални групи (жени, роми, ЛГБТИ+ общността, хората в неравностойно положение). Ще разгледаме влиянието на COVID-19 върху тези малцинствени групи и ще се опитаме заедно да открием решенията за справяне с дискриминацията в България. 

Om Росен Цаковски

В пост-пандемичния свят, в който се озовахме, разделението на обществото е видимо повече от всякога. Новините за пандемията завладяха традиционните медии. Темите, свързани с малцинствените групи и тяхната интеграция, са представени накратко. Все повече се признава, че COVID-19 е разкрил расовите, половите и класовите неравенства, които дълго време са били пренебрегвани в България. 

Проектът "Хора без етикети" на Росен Цаковски има за цел да създаде подкаст, който да повиши осведомеността за социалната стигма, с която се сблъскват различни общности (жени, ромска общност, ЛГБТИ+ общност, хора с увреждания). Целта е да се проучи и покаже дали стигматизацията е нараснала по време на пандемията. До този момент няма създаден подобен подкаст за българската аудитория.

В допълнение към подкаста проектът иска да даде пространство за творчество в разнообразните форми на изкуството. Пандемията COVID-19 имаше огромно културно въздействие, което подчерта колективната отговорност за благополучието на останалите. Осветяването на (не)равенството ни в контекста на глобалната пандемия е изключително важно. Целта на "Хора без етикети" е да допринесе за повишаването на осъзнатостта на социалните проблеми на малцинствените групи в България. 

Подкастът се осъществява с подкрепата на Гьоте-институт  България в рамките на проекта "Медиен инкубатор". Можете да чуете шестте епизода на продукцията, както тук, така и на официалните стрийминг платформи: Anchor, Spotify и Apple Podcasts


ЕПИЗОД 1: ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОМРАЗАЕПИЗОД 2: ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА


ЕПИЗОД 3: РОМИТЕ, КУЛТУРАТА И ГОЛЯМАТА СЦЕНА


ЕПИЗОД 4: СТИГМИТЕ ОКОЛО ХИВ И СПИНЕПИЗОД 5: РЕЧТА НА ОМРАЗАТА В ИНТЕРНЕТ И РОМСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ


ЕПИЗОД 6: ЕТИКЕТЪТ "БЕЖАНЕЦ"