Media Incubator
Междукултурен семинар за журналисти

Media Incubator 2021 © © Биляна Матеева Media Incubator 2021 © Биляна Матеева

Гьоте-институт България съвместно с Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ имат удоволствието да обявят отворена покана за участие в журналистическия семинар Media Incubator.
 
Ромското малцинство, мястото и ролята му в обществото и обществените процеси, както и човешките и гражданските права на ромите, са едни от наболелите проблеми в България и Европа, като медиите играят ключова роля в задаването на тона и навигирането на диалога по тях. Именно затова второто поредно издание на проекта Media Incubator в България ще бъде фокусирано върху темата за антициганизма в аудиовизуалните медии – от появата им до днес. Семинарът ще има теоретична и практическа част.
 
В теоретичната част участниците ще бъдат запознати с последните открития на Изследователския център за антициганизъм към Катедрата по история в Университета в Хайделберг. Изследванията са базирани на проучванията на Радмила Младенова, които обхващат над 120 игрални и 35 документални филма през цялата история на киното. Освен това участниците ще могат да почерпят и от опита на набор от журналисти и режисьори, посветили немалка част от кариерата си на отразяването на малцинствените групи в България и региона.
 
В практическата част пък участниците ще имат възможността да обсъдят в група с видни експерти от журналистиката и киното етиката и инструментариума при визуалното представяне на малцинствата и ще могат да упражнят получените знания и насоки чрез практически задачи, които да имплементират по-късно и в работата си.
 
Обучението предоставя възможност на млади журналисти, студенти по журналистика и студенти от други социални и хуманитарни науки с интерес в областта на аудиовизуалните медии и в частност социалния репортаж, да се учат от утвърдени в сферата на киното и медиите имена относно:
  • начините, по които малцинствените групи са и са били представяни в аудиовизуалните медии;
  • методите, по които се формират пейоративни нагласи относно ромите в аудиовизуалните медии;
  • способите, чрез които младите журналисти, режисьори и сценаристи да избягват наративите на социалното изключване и дискриманцията в своите творби;
  • ползите от интеграцията на ромите в аудиовизуалните медии. 
Обучителният семинар Media Incubator (02.10 – 07.10.2021) цели да инициира диалог между млади журналисти, студенти и всички, търсещи реализация в социалното и документално кино с утвърдени професионалисти в сферата, за да изследват заедно пътищата за насърчаване на положително отношение към малцинствата сред широката общественост.
 
Участниците в академията Media Incubator ще имат възможност да бъдат заедно в програма за придобиване на умения и знания, докато разширяват способностите си за междукултурен диалог. Целта на обучението е да провокира критичното мислене и да обърне внимание на непрекъснатостта на антициганските конструкции и да покаже на участниците как дори една обикновена промяна в перспективата, осветлението, настройките на камерата и др. всъщност изиграва централна роля в това как ние представяме героите в аудиовизуалния свят.
 
Тази година семинарът ще бъде придружен и от тематична филмова програма в „Дом на киното“. Подробности за нея очаквайте скоро.
 
Колко участници ще бъдат допуснати до семинара?
Media Incubator
ще приеме между 10 и 15 креативни участници от България с интерес в областта на журналистиката.
 
Как да участвам?
Ако имате интерес към поканата, моля, отговорете на трите кратки въпроса, които ще откриете във формуляра по-долу до 10. септември 2021. Отговорите можете да изпратите директно на имейл адрес: valentina.spiridonova.extern@goethe.de
 
Къде ще се проведе семинарът?

Гьоте-институт България, ул. Будапеща 1, София
 
Кога ще се проведе семинарът?

2 – 7 октомври 2021 (целодневно)
 
Има ли ограничения за възрастта на участниците?

Необходимо е да сте над 18 години към датата на провеждане на семинара.
 
Език

Семинарът се провежда на български език.
 
Разходи

Всички разходи по участието ще бъдат покрити от организаторите. На участниците ще бъдат изплатени по 25 лв. командировъчни на ден.
 
Кой ще реши дали да бъда част от обучението?

Жури, съставено от организаторите и партньорите по проекта, ще вземе решение кой да участва в семинара Media Incubator.
 
Резултати от отворената покана

Имената на участниците ще бъдат обявени след 17 септември 2021.
 
Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, моля, свържете се с нас на имейл: valentina.spiridonova.extern@goethe.de
 
Семинарът ще се проведе при стриктно спазване на всички епидемиологични мерки, приети от здравните власти на Република България.
 

Заявление за участие в журналистически семинар „Media Incubator“

* задължително

Ако изпратите посочените във формуляра за контакт данни, като натиснете бутона по-долу, Вие се съгласявате, че можем да използваме Вашите данни, за да отговорим на запитването Ви, респективно да установим контакт с Вас. Вие можете да отмените даденото съгласие, като изпратите имейл на valentina.spiridonova.extern@goethe.de. В случай на отмяна, Вашите данни ще бъдат незабавно изтрити. В противен случай Вашите данни ще бъдат изтрити, когато обработим запитването Ви или отпадне целта на съхраняването им.

Декларация за защита на личните данни