Политики на предлагането, култури на търсенето

Kunst und Politik © © Antoni Rayzhekov Kunst und Politik © Antoni Rayzhekov

Гьоте-институт България обявява отворена покана за участие в дискурсивния уъркшоп „Политики на предлагането, култури на търсенето“, който се занимава с различни измерения на темата „Изкуство и политика“ между локалните и глобалните предизвикателства на демокрацията, капитализма и консуматорството.

Уъркшопът се случва в рамките на проекта „Изкуство и политика“ на Гьоте-институт България, който ще постави въпроса за политическата роля на изкуството в исторически план от 20-те години до днес. Проектът стартира като отговор на изложбата „Изкуство и политика. Сблъсъци и съжителство“ с произведения на Ото Дикс, Хана Хьох, Гюнтер Юкер, Йозеф Бойс и Герхард Рихтер от колекцията на Германския институт за международни отношения ifa, както и нова инсталация на Антони Райжеков, и с куратор Мария Василева. По време на изложбата от 27 октомври до 9 декември в галерия „Структура“ Гьоте-институт организира още поредица от лекции, дискусии и пърформанси.

Уъркшопът „Политики на предлагането, култури на търсенето“ ще съпътства изложбата и нейната паралелна програма, като предложи на участниците допълнителни затворени обсъждания, уъркшоп сесии и менторски срещи с Бояна Кунст (Германия), Мария Василева (България), Лъчезар Бояджиев (България), Боян Манчев (България) и Войн де Войн (България). Главен фасилитатор на програмата е Лъчезар Бояджиев.

В продължение на 4-6 уъркшоп сесии в периода 29 октомври – 6 декември участниците ще могат да рефлектират върху темата за ролята на изкуството в политическите процеси днес и да създадат колективна публикация под формата на вестник, който в края на програмата ще бъде отпечатан и разпространен в София и избрани партньорски институции в чужбина.

Участието в уъркшопа е безплатно, сесиите ще се провеждат само в почивни дни и извън работно време. Ще бъдат избрани 10 участници.
 

КАНДИДАТСТВАНЕ

Уъркшопът е насочен към артисти и изследователи в сферата на визуалните и сценични изкуства, хуманитаристика, литература, архитектура.

Кандидатури се приемат до 20 октомври 2020 г. на адрес stefka.tsaneva@goethe.de. Кандидатурата трябва да съдържа следните файлове:
  •  Кратко мотивационно писмо (до 1 печатна страница)
  • Творческа биография
  • Портфолио
  • Тема на писмото: ART&POLITICS
  • Максимален размер на всички приложени файлове: 10 MB
  • Не се приемат линкове за сваляне на файлове
  • Кандидатури, които не отговарят на техническите изисквания, няма да се разглеждат.
Уъркшопът и проектът „Изкуство и политика“ се осъществяват с подкрепата на ifa – Институт за международни отношения и с партньорството на галерия „Структура“.

ТВОРЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ

Политики на предлагането, култури на търсенето
Основната линия на „work-shopping“ тук ще бъде опит за диалективно развързване на ВЪЗЕЛА от човешки/социални връзки. Работейки (working) и пазарувайки (shopping); предлагане и търсене; очаквания и намерения; глобални производствени вериги и местни вериги от търговски обекти за дистрибуция…

Предпоставката е, че ние като артисти сме:
А. част от по-голяма картина – на общественото ниво на икономиката на обмен;
Б. облагодетелствани/ощетени от пазара, който се основава на очаквания и намерния;
В. артисти/работници, които предоставят стойност като: 1) възложители за услуги и 2) доставчици на (временно) значение.

Обществото иска изкуство и култура; ние предоставяме именно това по един или друг начин. Обществото не разпознава продукта като приемлив и това се основава на интуицията за това какво е приемливо. Обществото има нужда да разпознае артистите като доставчици, не като консуматори. „Приемливо“ няма място тук. Обществото е сложна мрежа от връзка и артистите са значима част от това.
Но това не означава, че артистите трябва да приемат всичко за даденост.

„Общественият договор“, що се отнася до култура и арт продукция, не е дадена от бог константа. Като всичко останало (например като разбирането за свобода в конституцията) и рамките на изкуството могат да се предоговорят. Именно това прави изкуството публично, а не незначителна картина на някоя скришна фасада.
Политическото в този контекст не е кауза, не е въпрос за властови отношения и тяхната промяна. Политическото (в този уъркшоп) е цялостното разбиране, базиращо се на желанието да бъде чути. Политическото е борба да имаме глас. То се налага от властта на желанието да търсим и да предлагаме.

Лъчезар Бояджиев