Проект

Пространство за градски идеи

През 2015 г. Гьоте-институт България започва разработването на проекта BUD.KO за обживяване на будката на бул. „Дондуков“ и ул. „Стара планина“ и превръщането й в алтернативно място за култура в София. Проектът е вдъхновен от конкретния обект, който е изграден през 30-те години на 20-ти век (доказателство, за което са архивни снимки на бул. „Дондуков“). Въпреки стратегическото си разположение на един от централните булеварди в града, будката е неизползвана в последните години, което води до нейното амортизиране.

Преходен вестник, 2016 © © Красимир Терзиев Преходен вестник, 2016 © Красимир Терзиев
Гьоте-институт започна преговори с Община София и Район „Оборище“, което води до сключване на партньорство. Като част от него Гьоте-институт възлага на Сдружение „Траснформатори“ да реновират будката. Паралелно с това Гьоте-институт организира многобройни конференции и уъркшопи, които да разкрият потенциала на будката и да включат в процеса както експерти, така и жители на квартала.  
 
Визията на Гьоте-институт за будката е тя:
 • да коментира и илюстрира всекидневния живот на града;
 • да е място за срещи на артисти, архитекти, минувачи, съседи;
 • да бъде свободно пространство, което се променя постоянно като форма и функция в зависимост от идеите на участниците;
 • да бъде информационен пункт за културните събития в столицата и най-вече в район „Оборище“;
 • да бъде общностно място, което хората, живеещи в района, да припознават като алтернативно пространство за култура и неформални срещи.
Дейността по обживяване на будката започва през 2015 г., когато Гьоте-институт я опакова в бяло фолио, на което минувачите могат да запишат своите желания в какво да се превърне тя. Освен това се отпечатва картичка, на която хората записват своите истории, спомени и мнения за мястото.
 
През януари 2016 г. Гьоте-институт организира конференция за обсъждане и събиране на идеи за разработване и развитие на проекта. На събитието присъстват водещи архитекти и културни мениджъри от България, представители на институции и дипломатически лица, както и специалисти от Германия, Босна и Херциговина, Черна гора и Сърбия. По-късно същата година е реализиран и проектът „Преходен вестник“ на българския художник Красимир Терзиев, който издава специална артистична публикация (вестник) и прави интерактивна акция на будката в продължение на седмица. Проектът за артистична публикация-вестник придоби голяма популярност, защото Терзиев иронично отчуждава будката от първоначалната й функция да бъде място за продажба на вестници и кани минувачите да съставят собствени текстове към изображения и откъси от пресата от последните 25 години на Прехода. След показването му на будката проектът беше поканен за редица други участия, сред които в Пловдив и на Панаира на книгата в София.
 
Проектът BUD.KO е част от стратегията на Гьоте-институт България за подпомагане на български художници, архитекти и урбанисти за обогатяване на културния живот на столицата чрез изкуство и култура в градска среда. БУД.КО ще допринесе и за облагородяване на средата и ще предложи директен достъп на живелите до култура, различен от този, който предлагат общинските и национални институции.
 
Видове събития, които ще се провеждат:
 • изложби;
 • артистични пърформанси;
 • партиципативни артистични акции;
 • музикални събития;
 • арт инсталации;
 • разговори и дискусии. 
Основни тематични акценти ще бъдат: архитектура, урбанизъм и изкуство в градска среда, съвременно изкуство, партиципативни проекти и включване на гражданите.