Media Incubator: за проекта

Visual 2300x1000 MI © Били Матеева Visual 2300x1000 MI Били Матеева


Отразяването на малцинствата в медиите е или изключително рядко, или не се случва въобще. И докато картината в Западна Европа става все по-цветна в етническо отношение и все повече хора с имиграционен произход се утвърждават в журналистиката, в балканските страни малцинствените групи в неравностойно положение и техните гледни точки все още биват изключени от дневния ред на медиите.

Това важи преди всичко за най-голямото етническо малцинство на Балканите, ромите, както и за жените от социално слабите слоеве на обществото, които биват системно маргинализирани, дискриминирани и лишавани от глас. Мнозинството от населението формира мненията си въз основа на собствените си доклади, а тези, които са обект на тези доклади, обикновено не получават право на мнение по въпроса. Резултатът е нарастващ расизъм и социално отношение, белязано от омраза и презрение към другите, като от тази ситуацията страдат не само пряко засегнатите, но и обществото като цяло.

По тази причина клоновете на Гьоте-институт в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Северна Македония и Румъния, заедно със своите местни партньори, искат да подкрепят социалната журналистика чрез съвместния си проект „Медиен Инкубатор“. Проектът представлява многогодишна образователна програма, насочена към студенти и амбициозни млади журналисти, които изразяват желание за реализация в сферата на социалната журналистика и интерес към теми като борбата с бедността, равенството и проблематиката на малцинствата.

Като част от проекта, в Сараево Гьоте-институт разработи съвместно с Факултета по журналистика на университета сертифициран курс, целящ да привлече вниманието на студентите към социални теми. В Скопие пък клонът на Гьоте-институт осъществи партньорство с Балканския институт за регионално сътрудничество за създаването на програма за обучение на студенти, принадлежащи към различни етнически групи.

Междувременно, Гьоте-институт Хърватия концентрира вниманието си върху основаването на независима „Redakcija“ - нюзрум, който под ръководството на опитната журналистка Барбара Матейчич ще разглежда темата за бедността. А в Румъния „Медийният инкубатор“ ще се съсредоточи върху предоставянето на платформа за жени от социално слабите обществени слоеве, на която те да могат да изразяват свободно своето мнение и да извършват с увереност първите си крачки в журналистическата професия.

В България пък Гьоте-институт реши да посвети проекта на „циганските“ фигури и мотиви в аудио-визуалните медии, които формират конкретни представи и модели на мислене относно ромските групи, от създаването на този тип медии до сега.

Тук ще представяме и редовно истории, които не осъждат, а информират без предрасъдъци за отчуждените не само в собствената си страна но и в съседните си хора. Статиите и материалите, които ще прочетете на тази страница, имат за цел да предизвикат любопитството и да променят гледната ви точка