Повече за проекта в Скопие

Goethe Instititut Skopje Goethe Instititut

Медийният ландшафт в Северна Македония все още се опитва да си извоюва своята независимост и да създаде професионалните стандарти. Един от проблемите, с които журналистиката в страната се опитва да се пребори, е все по-бързо нарастващия брой медии, които не могат да бъдат класифицирани в конкретна медийна област.

Друг актуален проблем в Северна Македония е липсата на млади репортери, които биха искали да посветят работата си на отразяването на малцинствата и социалните проблеми.

Поради тази причина Гьоте-институт Скопие, в сътрудничество с Балканския институт за регионално сътрудничество (БИРС), разработи програма за обучение на млади журналисти, която включва както теоретични, така и практически модули. Целта на програматата ще е да анализира в дълбочина причините за пейоративното отношение към малцинствените групи, а впоследствие и да спомогне за намаляването или въобще премахването на предразсъдъците към тях в дългосрочен план.

С проекта Скопие също се надява, че участниците ще използват придобитите знания и умения не само в кариерата си в съществуващите медии, но и при създадаването на своя собствена, базирана на реални професионални принципи.

КОГА: 10.05.2021 - 14.05.2021

КЪДЕ: Офисът на БИРС, Тетово (В зависимост от ситуацията около COVID-19, обучението може да се проведе и на онлайн платформата ZOOM )

Главни ментори

NM Mentors BG Goethe Institut

Програма

Материали и резултатиПартньори

Лога на партньорите Goethe Institut